Startschot Zicht op Bewegen (30-01-2019)

Wethouder Bert Rebel gaf vandaag het ‘startschot’ voor het buurtsportcoachprogramma Zicht op Bewegen. Hij deed dat om 14.00 uur in gymzaal De Koers aan de Koers 41.

Wij horen vaak terug dat mensen graag willen sporten maar zij hier het geld niet voor hebben. Daar brengt het programma Zicht op Bewegen verandering in. Buurtsportcoach Harriët Bootsma traint de groepen en leert deelnemers dat bewegen/sporten ook kan zonder dat het geld kost. Dit programma is een basis van waaruit de kandidaat zich verder maar vooral ook zelfstandig sportief kan ontwikkelen.