Toekomst van Huizen (30-04-2020)

In februari en maart zijn wij met inwoners van Huizen in gesprek gegaan over mogelijke toekomstscenario’s voor Huizen. De uitkomsten van deze gesprekken delen we graag met u. 

We hadden vier scenario’s uitgewerkt die elk een beeld schetsen van Huizen in de toekomst:

  1. Huizen moet bruisen
  2. Huizen, recreatieplek van het Gooi
  3. Huizen is groen & duurzaam wonen
  4. Wonen én werken in Huizen

De gesprekken vonden plaats op markten, bij de supermarkt en digitaal via toekomstvanhuizen.nl. Op deze manier kon u als inwoner meepraten over de mogelijke ontwikkelrichtingen voor Huizen. Wat voor gemeente willen we zijn? Welke ontwikkelingen passen ons wel, of juist niet? Huizen profileert zich nu als ‘Haven van het Gooi’, maar is dat het motto van de nieuwe omgevingsvisie? En hoe past Huizen in het regionale profiel: ‘groen’, ‘creatief’ en ‘monumentaal’?

Wat vindt u?

Een derde (33%) van de inwoners geeft aan dat scenario 1 “Huizen moet bruisen” hen het meest aanspreekt. Daarna noemt een kwart (24%) dat scenario 4 “Wonen en werken in Huizen” hen het meest aanspreekt, gevolgd door scenario 3 “Huizen is groen en duurzaam wonen” (22%) en scenario 2 “Huizen recreatieplek van het Gooi” (21%).

Met de voorkeur voor scenario 1 kiezen de inwoners van Huizen voor een toekomstscenario dat vooral gericht is op het versterken van de bestaande kwaliteiten en het vergroten van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid voor de bestaande inwoners. De aantrekkelijkheid om in Huizen te wonen, voor jong en oud, wordt vergroot door de levendigheid van het dorp, de kust, de Zomerkade en in de wijken te versterken. De kwaliteit van de leefomgeving is al hoog en biedt veel ruimte om te bewegen. Bij deze kwaliteit van de leefomgeving hoort ook een passend woningaanbod voor alle doelgroepen.

De inwoners van Huizen geven de volgende top 3 van belangrijke thema’s voor de toekomst van Huizen: aantrekkelijke voorzieningen in het dorp, voldoende groen en ruimte om te bewegen, voldoende woningen voor verschillende doelgroepen.

De vragenlijst is door 546 mensen ingevuld. Hieronder volgt een korte weergave van de opbrengsten van deze gesprekken. Een volledig verslag van de opbrengst is te vinden op www.toekomstvanhuizen.nl.

Hoe verder?

Wij werken verder aan de omgevingsvisie voor Huizen en nemen uw input daarin mee. Door de COVID-19 maatregelen is het de komende periode helaas niet mogelijk om nu bijeenkomsten te organiseren of weer de straat op te gaan. In de zomerperiode gaan wij op zoek naar een partij die samen met ons de omgevingsvisie gaat maken. Via www.toekomstvanhuizen.nl houden wij u op de hoogte van de vervolgstappen.