Tweede bewonersavond Stad en Lande / Bovenweg (07-01-2019)

Herhaling bijeenkomst aardgasvrij wonen op 14 januari 2019 in raadzaal gemeentehuis Huizen

In de raadzaal van het gemeentehuis van Huizen wordt op maandag 14 januari 2019 een herhaling van de bijeenkomst over aardgasvrij wonen gehouden voor bewoners van de wijken Stad en Lande / Bovenweg. De aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Herhaling

De avond is een herhaling van de bewonersbijeenkomst op 11 december jongstleden. De belangstelling voor de avond was dermate groot dat werd besloten een tweede avond te organiseren.

Aardgasvrij

De overheid heeft besloten om in 2050 te stoppen met aardgas. Dit heeft effect op iedereen die aardgas gebruikt. Verwarming, warm water, koken, het gaat veranderen. In enkele wijken in Nederland zijn al vergaande plannen om aardgasvrij te worden. Uiteindelijk wordt in elke wijk zo’n plan gemaakt. De gemeente Huizen wil op tijd starten en ziet kansen voor de wijken Stad en Lande en Bovenweg. De gemeente wil met de bewoners in gesprek over de mogelijkheden om toe te werken naar een aardgasvrije wijk.

Programma

Tijdens de bijeenkomst horen de aanwezigen wat het betekent om aardgasvrij te wonen, welke alternatieven er zijn voor aardgas en hoe de gemeente samen met de wijkbewoners stap voor stap tot een verstandige keuze voor de wijk kan komen. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van ideeën, maar ook voor het delen van zorgen.