Uitbreiding subsidieregeling historisch onderzoek (19-05-2020)

De subsidieregeling voor de onkostenvergoeding voor vrijwilligers in Huizen die historisch onderzoek willen gaan doen is gewijzigd.

Het was al mogelijk om een vergoeding aan te vragen voor de kosten van het inwinnen van informatie, reis-, kopieer- en portokosten. Nu kan de onderzoeker ook een deel van de drukkosten vergoed krijgen als het resultaat van het onderzoek in drukvorm (zoals een boek) verschijnt en wordt verspreid. Hieronder vallen de kosten voor opmaak, drukken, digitalisering en publiceren, tot een maximum van 1500 euro. De subsidieregeling is onderaan dit bericht toegevoegd als pdf. Een subsidieverzoek kan ingediend worden bij het Huizer Museum of de Historische Kring in Huizen, zij beoordelen de aanvragen en beheren het fonds.

Subsidieregeling