Uitreiking zeven Koninklijke Onderscheidingen (24-04-2020)

Zeven inwoners van Huizen hebben vandaag een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Lintjesregen kende dit jaar een andere opzet. De gedecoreerden werd vanochtend door de burgemeester telefonisch gemeld dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.

De volgende personen worden in Huizen gedecoreerd: de heer Alders, de heer Van Haaften, de heer Klein, mevrouw Van der Pluijm-Westland, de heer van de Runstraat, de heer Wellink en de heer Mak.

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen nu niet kan plaatsvinden, zal er gezocht worden naar één moment later dit jaar waarop alle uitreikingen zullen plaatsvinden. Wanneer dit zal zijn, is onder andere afhankelijk van het verloop van het coronavirus. Wij zullen u over deze nader te bepalen datum op de hoogte houden.

Wie zijn de gedecoreerden?

De heer Alders

De heer Alders was van 1985 tot 1991 voorzitter van het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel werk Huizen. De stichting vormde de bestuurlijke koepel voor drie buurthuizen en een jongerencentrum. Daarnaast was de heer Alders van 2010 tot heden eerst initiator en later voorzitter van de Stichting Oldtimers Huizen. De stichting organiseert jaarlijks een festival waar 250 deelnemers en 6000 bezoekers op afkomen. De stichting verstrekt informatie over ontwikkelingen, duurzaamheid en alternatieve energie van ons mobiele erfgoed.

De heer Van Haaften

De heer Van Haaften is van 2002 tot heden vrijwilliger, fondswerver, ambassadeur, bestuurslid, voorzitter van een projectgroep en docent en lid van de ledenraad van de Parkinson Vereniging. Van 2012 tot heden is de heer Van Haaften tevens voorzitter en het buurtpanel 1276, waar hij 3300 huishoudens vertegenwoordigt als gesprekspartner van de gemeente. Tot slot heeft de heer Van Haaften de algehele coördinatie en uitvoering op zich genomen van het door de Nierstichting Nederland georganiseerde benefietconcert in 1969.

De heer Klein

De heer Klein doet van 1998 tot heden vrijwilligerswerk voor Visio. Visio is een organisatie voor mensen met een verstandelijke en visuele beperking. Van 2002 tot heden onderhoudt de heer Klein tuinen van verschillende mensen, die allen hulpbehoevend zijn. Tot slot is de heer Klein als docent “groenlessen” beoordeeld als excellente leerkracht. Daarbij zet hij zich in voor leerlingen die minder kansen hebben in de samenleving.

Mevrouw Van der Pluijm-Westland

In 2013 begon mevrouw Van der Pluijm met het maken van nieuwsbrieven voor de Oosterlicht gemeente. Ze is al meer dan 25 jaar actief in de kerkelijke gemeente en steeds bezig met innovatie. Eerst op het gebied van jeugdwerk, waar ze een nieuwe vorm van geloofsoverdracht bedacht, die landelijk de aandacht trok, het zogeheten project Provider. Daarna werd ze actief op het gebied van ‘online presence’ en liep ze voorop in het ontwerpen van de website van Protestants Huizen. In deze lijn trok ze ook de kar bij het tot stand brengen van kerk-tv, een manier waarbij aan huis gebonden ouderen en jongeren of in tehuizen verblijvende mensen, de kerkdienst kunnen meebeleven. Mevrouw Van der Pluijm was van 1988 tot heden collectant voor het Nationaal Reumafonds. Tot slot was zij van 2014 tot heden voorzitter van de PR-commissie en de Evenementencommissie van Inner Wheel Almere - ’t Gooi.

De heer Van de Runstraat

De heer Van de Runstraat is van 2002 tot heden een zeer actief groepslid van Amnesty International Huizen. Ook is hij vanaf 2008 tot heden vrijwilliger natuurbeheer bij het Goois Natuurreservaat. Sinds 2010 tot heden is de heer Van de Runstraat bestuurslid van het 4 mei Comité Huizen.

De heer Wellink

De heer Wellink was van 1982 tot heden vrijwilliger van de Rooms Katholieke kerk Huizen, Blaricum Bijvanck en bekleedde diverse functies binnen het kerkbestuur. Ook was hij van 2000 tot heden bezoekvrijwilliger bij Theodotion Laren. Amaris Theodotion kent een rijke geschiedenis met betrokkenheid van de Johanniter Orde. Ook heeft Amaris Theodotion een uitgebreid woon- en zorgpalet, met mogelijkheden voor intensieve zorg, revalidatie en behandeling.

De heer Mak

De heer Mak heeft van 1984 tot heden in de functies van kerkenraadslid, voorzitter zondagsschool en voorzitter van de jeugdvereniging “Rodebij”, vrijwilligerswerk gedaan voor de Christelijke Gereformeerde Kerk te Huizen. Daarnaast was hij van 2013 tot 2019 secretaris van de Vereniging Vrienden van het Gooi. De heer Mak heeft ook een functie vervuld als redacteur van De Wekker, een blad met kerkelijk nieuws, van 2012 tot 2018.