Veiligheidskrant 'Veilig Huizen' (20-06-2019)

Deze week is de Veiligheidskrant ‘Veilig Huizen’ verschenen. In ‘Veilig Huizen’ leest u hoe het staat met de veiligheid in Huizen en wat we doen om Huizen veilig te houden.

Burgemeester Sicko Heldoorn gaat in op de veiligheidscijfers en het gevoel van veiligheid. In deze uitgave komen ook een wijkagent, een lid van het Jongeren Preventieteam en een jongerenwerker aan het woord. Verder vindt u in de Veiligheidskrant tips tegen inbraken, uitleg over het veiligheidsplan voor de komende jaren en een artikel over het belang en het nut van het doen van aangifte.

De Veiligheidskrant verschijnt twee keer per jaar. Deze uitgave van de gemeente Huizen wordt huis-aan-huis in Huizen verspreid, met uitzondering van de huishoudens met een NEE-NEE-sticker op de brievenbus.

Meer lezen over onze aanpak? Lees dan hieronder de veiligheidskrant Veilig Huizen, of download de Veiligheidskrant als pdf om de krant te lezen.