Vragen over kwaliteit zwemwater (24-06-2020)

De gemeente Huizen krijgt bij mooi weer vaak vragen over de waterkwaliteit van het Gooimeer. “Is het water schoon en kan ik (met mijn kinderen) zwemmen?”. Omdat het strand aan de Zomerkade/ Gooierhoofd, maar ook bij het Harderwijkerzand officiële zwemlocaties zijn, is het toezicht op en informatievoorziening over de waterkwaliteit een verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland en van Rijkswaterstaat. In dit bericht leggen we uit hoe het zwemwater wordt getest. 

Analyse laboratorium

De waterkwaliteit wordt in opdracht van Rijkswaterstaat regelmatig bemonsterd. Omdat de resultaten in een laboratorium worden geanalyseerd duurt het soms even voordat bekend is of het zwemwater verontreinigd is. Pas als de resultaten bekend zijn en aan ons zijn gemeld, kunnen wij passende maatregelen nemen om strandgasten te waarschuwen, bijvoorbeeld door een negatief zwemadvies of in het uiterste geval een zwemverbod voor de zwemlocatie op te leggen.

Visuele inspectie

De gemeente Huizen controleert daarnaast van 1 mei tot 1 oktober dagelijks de stranden en het water. Dit betreft een visuele inspectie. Bij signalen die duidelijk op een mogelijk verontreiniging van het water informeren wij de betrokken partijen. Ook als wij meldingen binnenkrijgen verspreiden wij informatie op het strand, maar ook via onze website en via Facebook.

Blauwalg

De afgelopen jaren hebben wij nauwelijks meer hoeven waarschuwen voor blauwalg. Dit betekent niet dat het er niet is. Echter de norm die overschreden moet worden voordat dit gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, wordt niet gehaald. Het zwemmen in buitenwater is niet zonder risico. Daarom adviseren wij altijd om na het zwemmen in buitenwater goed af te spoelen en af te drogen.

Zwemmersjeuk

Bij mooie weersomstandigheden hebben wij wel vaker moeten waarschuwen voor zwemmersjeuk. Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door larven van platwormen. Vaak zitten deze larven op andere dieren, zoals watervogels of waterslakken.

Gevolgen van zwemmersjeuk

Zwemmersjeuk is niet gevaarlijk. De zwemmersjeuk veroorzaakt een heftige huiduitslag, die eruit ziet als branderige pukkeltjes en blaasjes. De jeuk en uitslag kunnen na 12 uur alweer verdwijnen. Het is niet besmettelijk. Het is vooral voor kinderen wel erg vervelend.

Hoe voorkomt u zwemmersjeuk?

  • Ga niet zwemmen in water waarvan bekend is dat mensen er zwemmersjeuk hebben gekregen.
  • Spoel u na het zwemmen in zoet natuurwater goed af onder de douche en droog u goed af.

Contact

  • Informatie over de kwaliteit van het zwemwater is te verkrijgen bij de provincie Noord-Holland, telefoon 0800-102 13 00 (gratis) of via www.zwemwater.nl.
  • Tijdens openingstijden is informatie bij de gemeente te verkrijgen, via het telefoonnummer 14 035.
  • Voor informatie over gezondheidsklachten is de GGD bereikbaar. Telefoon (035) 692 62 22.