WOZ-team staat klaar om vragen te beantwoorden (25-02-2020)

Update: Dienstverlening tot 6 april (16-03-2020)


De huidige maatregelen die het kabinet heeft genomen, zijn bedoeld om besmetting met het coronavirus in te dammen. Door zoveel mogelijk thuis te blijven, bijeenkomsten te mijden, 1,5 meter afstand tot anderen te houden en bij (lichte) klachten thuis te blijven, wordt de kans op het overdragen van het virus steeds kleiner. De gemeente Huizen volgt de landelijke maatregelen, houdt zich daaraan en roept iedereen op om dit ook te doen. Voor de volledigheid leest u alle maatregelen op de website van de Rijksoverheid. Als gemeente hebben wij ook gekeken wat dit voor onze medewerkers en voor onze dienstverlening aan u betekent.

Gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en de WOZ

Vragen over gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en de WOZ kunnen bij voorkeur per mail worden gesteld via belastingen@huizen.nl en woz@huizen.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk. Als u dat in de mail aangeeft, dan wordt u teruggebeld. Als de maatregelen van het Kabinet daarin tekortschieten kan voor de gemeentelijke belastingen om uitstel van betaling worden verzocht bij de Invorderingsambtenaar. Uiteraard zullen deze verzoeken met de nodige souplesse worden behandeld. 

WOZ-team staat klaar om vragen te beantwoorden (25-02-2020)

De WOZ-beschikking valt binnenkort weer in de brievenbus. De WOZ-waarde van een woning bepaalt de hoogte van de Onroerende Zaak Belasting (OZB), maar wordt ook voor andere doeleinden gebruikt. Het is daarom belangrijk dat gemeenten de WOZ-waarde goed berekenen.

Vijf sterren voor bepalen WOZ-waarde

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Huizen haalde bij het meest recente onderzoek van de Waarderingskamer de maximale score van 5 sterren. Bert Rebel, wethouder Financiën, is best trots op deze waardering. “Dat betekent namelijk dat we de WOZ-waarde in Huizen nauwkeurig berekenen. Wat ongetwijfeld een grote rol speelt bij het behalen van deze mooie score, is dat wij proberen de drempel voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden. Wij vragen inwoners van Huizen om ons vooral te bellen als er iets niet duidelijk is of als ze het niet eens zijn met de taxatie. Gewoon even bellen met ons WOZ-team, dat bereikbaar is onder nummer (035) 528 13 96. Samen kijken we dan of de waarde moet worden aangepast. En als het nodig is, komen we zelfs langs om de situatie ter plekke te bekijken.

Medewerkers nemen WOZ-beschikking samen met inwoner door"

Door met elkaar in gesprek te gaan, worden volgens Bert Rebel de meeste bezwaren ondervangen. Wie het uiteindelijk toch niet eens is, kan via het online WOZ portaal op www.huizen.nl/woz alsnog bezwaar maken. De bezwaarprocedure staat ook beschreven in de folder die met de WOZ-beschikking wordt meegestuurd.