Onderhoud bomen en groenvakken

Bomen

De gemeente Huizen beheert ongeveer 24.000 bomen. Om dit bomenbestand gezond en veilig te houden, wordt ieder jaar aan een kwart hiervan onderhoud gepleegd. Elke boom krijgt dus éénmaal per vier jaar onderhoud.

Waarom worden de bomen gekapt?

Ondanks het onderhoud kan het gebeuren dat een boom minder gezond wordt en gekapt moet worden. Tijdens de jaarlijkse visuele veiligheidsinspectie wordt dit vastgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt de jaarlijkse kaplijst samengesteld. De lijst bevat bomen die gekapt moeten worden omdat ze:

 • zo zwaar zijn aangetast door ziekte, schimmels en zwammen, waardoor de kans bestaat dat de boom afbreekt;
 • een onherstelbare beschadiging hebben door storm-, maaischade of vandalisme;
 • aan het einde van hun levensduur of dood zijn;
 • een gevaar voor de omgeving zijn;
 • wortelopdruk en rioolverstopping geven;
 • worden uitgedund, om andere bomen meer ruimte en groeikansen geven.

Snoeien groenvakken (geen bomen)

Om de plantsoenen in Huizen goed te onderhouden is het belangrijk dat er met enige regelmaat wordt gesnoeid. In december zijn we gestart met het onderhoud uitvoeren op een aantal locaties, tot uiterlijk half maart voeren wij snoeiwerkzaamheden uit. In de openbare ruimte snoeien wij ingrijpender dan u waarschijnlijk in uw tuin doet. We snoeien namelijk niet alle plantsoenen jaarlijks, maar gemiddeld eens per vier jaar. Maar niet gevreesd, want snoei geeft groei. In het voorjaar groeit het vanzelf weer terug. De meest voorkomende soorten in bosplantsoen kunnen wel tot 1,5 meter per jaar groeien. Bij het snoeien wordt er waar mogelijk rekening gehouden met overwinterende dieren, door hier en daar wat groen te laten staan.

Dit seizoen wordt er bij onderstaande locaties gesnoeid:

 • Gooisekust tussen Enkhuizerzand en Naarderhop
 • De Drost
 • Ellertsveld rondom huisnummer 40-50
 • Bijvangweg – achterzijde Ellertsveld, Oostergo en Reiderland
 • Bijvangweg ter hoogte van de honk- en softbalvereniging
 • Park Meentweide rond school de Ark
 • Kikkerpad/Aristoteleslaan, rondom atletiekbaan en de dijk achter Hoofdweg 30-62
 • Rond de watergang achterzijde Zeelt 21-45
 • Friesewal, rondom Volkstuinencomplex
 • Diverse locaties Bovenmaat-Noord (buurt 23)
 • Stadspark rondom voetbalclub en achterzijde Want 1-41
 • Loefzij, Kielzog, Lijzij
 • Rond school de Tweemaster
 • Treiler
 • Stuurboord, Boeg, Bakboord
 • Park tussen Keizer Otto en de Logger
 • Parkgebied Landweg tot aan het Gooierserf
 • Gooilandweg ter hoogte van huisnummers 217-233
 • Bovenweg, rond het korfbalveld
 • Gooierhoofd diverse locaties
 • Rondom de Nieuwe Begraafplaats
 • Groen van Prinstererlaan
 • Overzijde watergang Zuiderzee
 • Huizermaatweg, achterzijde Antilope
 • Marter
 • Achterzijde Vossestaart - Delta
 • Diverse kleinere locaties Huizermaten

Aanvullend op bovenstaande locaties wordt er op diverse locaties mede op basis van meldingen gesnoeid.

Handige links