Onderhoud bomen en groenvakken

Bomen

De gemeente Huizen beheert ongeveer 24.000 bomen. Om dit bomenbestand gezond en veilig te houden, wordt ieder jaar aan een kwart hiervan onderhoud gepleegd. Elke boom krijgt dus éénmaal per vier jaar onderhoud.

Waarom worden de bomen gekapt?

Ondanks het onderhoud kan het gebeuren dat een boom minder gezond wordt en gekapt moet worden. Tijdens de jaarlijkse visuele veiligheidsinspectie wordt dit vastgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt de jaarlijkse kaplijst samengesteld. De lijst bevat bomen die gekapt moeten worden omdat ze:

 • zo zwaar zijn aangetast door ziekte, schimmels en zwammen, waardoor de kans bestaat dat de boom afbreekt;
 • een onherstelbare beschadiging hebben door storm-, maaischade of vandalisme;
 • aan het einde van hun levensduur of dood zijn;
 • een gevaar voor de omgeving zijn;
 • wortelopdruk en rioolverstopping geven;
 • worden uitgedund, om andere bomen meer ruimte en groeikansen geven.

Snoeien groenvakken (geen bomen)

Om de plantsoenen in Huizen goed te onderhouden is het belangrijk dat er met enige regelmaat wordt gesnoeid. In december starten we met het onderhoud uitvoeren op een aantal locaties, tot uiterlijk half maart voeren wij snoeiwerkzaamheden uit. In de openbare ruimte snoeien wij ingrijpender dan u waarschijnlijk in uw tuin doet. We snoeien namelijk niet alle plantsoenen jaarlijks, maar gemiddeld eens per vier jaar. Maar niet gevreesd, want snoei geeft groei. In het voorjaar groeit het vanzelf weer terug. De meest voorkomende soorten in bosplantsoen kunnen wel tot 1,5 meter per jaar groeien. Bij het snoeien wordt er waar mogelijk rekening gehouden met overwinterende dieren, door hier en daar wat groen te laten staan.

Snoeiprogramma 2020

De gemeente start maandag 6 januari weer met het snoeien van het openbaar groen in de wijken. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 15 maart. Op de volgende locaties vinden snoeiwerkzaamheden plaats:

 • Gooise kust tussen Enkhuizerzand en Naarderhop
 • De Drost
 • Draaikom
 • Park Meentweide rond school de Ark 
 • Volkstuinencomplex (op het terrein)
 • Zeelt
 • Duivenvoorde
 • Park achter woningen Duivenvoorde
 • Palingpad (achter woningen Twijg)
 • Park (achter woningen Treiler)
 • Stuurboord/Gemeenlandslaan
 • Wandelgebieden Noord en Zuid. Zijkanten woningen van de straten: Windvang, Roef, Deining, Kajuit, Branding, Kombuis, Vooronder, Korvet, Schoener, Kogge, Punter, Boeg, Klipper en Logger.
 • Rijsbergenweg/Hoeveweg.
 • Randweg bij nieuwe fietspad
 • Wolfskamer rond Voetbalvelden
 • Bestevaer voorkant sportvelden
 • Huizermaat West en Zuid diverse straten
 • Bad Vilbelpark De Knotwilgen
 • Sijsjesberglaan/Ericaweg
 • Johan Evertsestraat
 • Baanbergenweg
 • Groen van Prinstererlaan 
 • Jan Schoutenlaan 

Melden

U kunt onveilige situaties doorgeven via een Melding openbare ruimte. Deze meldingen worden met spoed aangepakt.

Handige links