Onderhoud en vervanging park- en straatmeubilair

Algemene informatie

De gemeente is verantwoordelijk voor een groot deel van het onderhoud van park- en straatmeubilair in de openbare ruimte. Een aantal gebieden zijn in beheer bij het GNR en bij Staatbosbeheer. 

Wanneer?

Het schoonmaken van het meubilair wordt planmatig één keer per twee jaar uitgevoerd. Reparaties en vervanging van kapot meubilair wordt één keer per jaar in de maand oktober uitgevoerd, op basis van een uitgevoerde schouw in de maanden juli en augustus.

Melden

U kunt onveilige situaties doorgeven via een Melding openbare ruimte. Deze worden dan met spoed aangepakt. Het kan zijn dat het meubilair tijdelijk verwijderd wordt. Vervanging vindt plaats volgens de planning in de maand oktober.