Onderhoud openbare weg

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van en het onderhoud aan de infrastructuur. Hieronder vallen: 

  • wegen
  • pleinen
  • voetpaden 
  • fietspaden
  • rotondes
  • speelplaatsen
  • stoplichten 
  • straatnaam- en verkeersborden
  • verkeerstekens
  • straatmeubilair (bijvoorbeeld bank, bloembak, afvalbak, fietsenrek, etc.)

Het onderhoud vindt plaats via een onderhoudsplan.

Melden

Ziet u een probleem in uw woonomgeving of in de openbare ruimte? Dan kunt u een Melding Openbare Ruimte maken.