Informatie voor ondernemers

Regionaal ondernemersloket

Bent u ondernemer en heeft u vragen over regelingen als gevolg van het coronavirus? U kunt hiervoor terecht bij het regionaal ondernemersloket in Hilversum. Dit loket is het aanspreekpunt voor alle ondernemers in de regio Gooi en Vechtstreek.

TOZO regelingen

Hilversum voert voor de regio Gooi en Vecht de twee TOZO regelingen uit. Deze maatregelen zijn bedoeld om voor zelfstandige ondernemers de gevolgen van de CORONA-crisis op te vangen. Zelfstandig ondernemers kunnen een aanvraag indienen voor de regelingen als ze hiervoor in aanmerking denken te komen. Dit kunt u checken op www.krijgiktozo.nl

 De twee regelingen zijn:

  1. Drie maanden uitkering levensonderhoud
  2. Een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157

Tozo: Aanvraag levensonderhoud / inkomstenopgaven

Via de onderstaande knop kunt u een Tozo aanvraag levensonderhoud doen. Dit is ook de link naar de inkomstenopgave. Iedere aanvrager van een TOZO uitkering moet na elke maand zijn/haar inkomsten in die maand opgeven. Dat doet u door de inkomstenverklaring in te vullen. Hiermee kunnen wij de hoogte van uw uitkering bepalen.

Aanvraag levensonderhoud 

Tozo: Bedrijfskrediet aanvragen

Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal €10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. U vult hiervoor het online aanvraagformulier bedrijfskrediet in. Wilt u weten of u voor een krediet in aanmerking komt? Dat kunt u alvast checken op: krijgiktozo.nl 

LET OP: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen.

Al een aanvraag ingediend?

Heeft u al een aanvraag ingediend en heeft u een auto-reply ontvangen met daarin een zaaknummer, dan verzoeken wij u vriendelijk om geduld te hebben en niet te bellen of te mailen. Dit in verband met het grote aantal aanvragen. Uw aanvraag zal zo spoedig mogelijk in behandeling genomen worden. Mocht er meer informatie nodig zijn om deze af te handelen, dan nemen wij contact met u op.

Andere vraag?

Bent u ondernemer en heeft u een andere vraag? Gebruik hiervoor het contactformulier ondernemers.

Ondersteuning gemeente

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

U kunt uitstel krijgen van de betaaltermijn van de gemeentelijke belastingen. Dit uitstel wordt verleend voor de duur van drie maanden na de vervaldag voor betaling op het aanslagbiljet. Als u hiervan gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail naar belastingen@huizen.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het aanslagnummer, uw telefoonnummer debiteurennummer en KVK-nummer. Na ontvangst van een verzoek tot uitstel wordt de invordering meteen gestopt.

Uitstel betaling voor andere gemeentelijke vorderingen

Voor andere vorderingen van de gemeente kunt u eveneens uitstel van betaling aanvragen, als u door de crisis niet in staat bent tot tijdige betaling. Aanvragen zullen individueel worden beoordeeld. U kunt dit doen door het sturen van een e-mail naar debiteuren@huizen.nl. Vermeld daarbij graag de volgende gegevens: uw naam en adres, het factuurnummer en omschrijving van de vordering, uw telefoonnummer, debiteurennummer en KVK-nummer.

Versoepeling invordering gemeentelijke belastingen

De gemeente volgt de lijn van het Rijk en stelt zich voor belastingen en invordering coulant op. Naast de hiervoor genoemde mogelijkheden voor uitstel van betaling, hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Er wordt niet overgegaan tot dwanginvordering van openstaande schulden van ondernemers.
  • De eerste invorderingsacties met (aanmanings)kosten verschuiven van mei naar augustus.
  • De invorderingsrente wordt verlaagd van 4% naar 0,01%.

Precariobelasting voor terrassen en uitstallingen op gemeentegrond

De horeca hebben de deuren en terrassen moeten sluiten. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe lang dit duurt. Zodra die duidelijkheid er wel is, worden de aanslagen precariobelasting voor terrassen aangepast aan het daadwerkelijk gebruik. Mocht de sluiting van de terrassen van horeca en restaurants aanhouden tot na de zomer, dan kan dat aanleiding zijn om in 2020 beperkt of geen  precariobelasting voor terrassen te heffen. De aanslagen zijn opgelegd in januari. Met toepassing van de hardheidsclausule kan de hoogte van de aanslag achteraf worden gecorrigeerd.

Opschorten voorlopige aanslag toeristenbelasting

Toeristenbelasting is geen directe last voor ondernemers; ondernemers brengen toeristenbelasting in rekening bij bezoekers en dragen dat vervolgens af aan de gemeente. De impact van de corona-crisis op de bezoekersaantallen is groot, waardoor de hoogte van de op te leggen voorlopige aanslagen toeristenbelasting voor 2020 nauwelijks te bepalen is. Daarom worden deze voorlopige aanslagen niet eerder opgelegd dan wanneer er meer duidelijkheid is over de effecten van de coronacrisis op de bezoekersaantallen. 

Marktgelden

Er zijn verschillende maatregelen, waardoor de warenmarkten in Huizen kunnen doorgaan. De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van bezoekers en kraamhouders te waarborgen.

Op dit moment wordt wekelijks bekeken of de veiligheid op de markt voldoende kan worden gewaarborgd. Zo niet, dan kan alsnog worden besloten tot sluiting van de markt.

Als vergoeding voor een standplaats op de markt, betalen marktkooplieden marktgelden aan de gemeente. De facturen hiervoor worden normaal gesproken in april verstuurd. Dit wordt uitgesteld naar een later tijdstip, als meer duidelijk is over de feitelijke effecten van de corona-crisis op de markten.

Meer informatie

Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351.

Noodpakket voor banen en economie