Onderwijs

  1. BRP-uittreksel niet nodig bij inschrijving
  2. Leerplicht 
  3. Vrijstelling leerplicht
  4. Leerlingenvervoer
  5. Bijzonder verlof
  6. Schoolvakanties

Voor meer informatie over onderwijs kijkt u in de online gemeentegids. In deze gids vindt u informatie via zoekwoorden of thema’s.

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op passend onderwijs.