Onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelasting is een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de  gemeente. Deze inkomsten zijn nodig om de infrastructuur en voorzieningen op peil te houden, voor onderhoud en voor investeringen. Denk dan aan uitgaven voor plantsoenen, straatverlichting, schoolgebouwen en milieu.

De OZB bestaat uit een eigenarenbelasting (voor woningen en niet-woningen) en een gebruikersbelasting (voor niet-woningen). De hoogte van de aanslag OZB wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde die aan uw woning, appartement, winkel, bedrijfspand of gebruiksruimte is toegekend.

Tarieven

Belastingplichtige Tarief 2019 Tarief 2018 Tarief 2017
Eigenaar woning 0,0575% 0,0551% 0,0580%
Eigenaar niet-woning 0,1449% 0,1285% 0,1267%
Gebruiker niet-woning 0,1200% 0,1060% 0,1045%

Handige links