Ontheffing: aanvragen of wijzigen

U kunt een ontheffing aanvragen voor:

  • Parkeren in de parkeerschijfzone (blauwe zone) in het Oude Dorp;
  • Parkeren in een parkeerverbodzone;
  • Laden en lossen in voetgangersgebied;
  • Rijden van en naar eigen terrein in voetgangersgebied.

Ontheffing aanvragen

Dien uw aanvraag in met opgave van datum, naam, adres en kenteken van de auto. Zorg ook voor een kopie (of scan) van het kentekenbewijs. Heeft u een lease-auto? Zorg dan voor een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat u het motorvoertuig gebruikt.  

Online een parkeerontheffing aanvragen  

Schriftelijk

U kunt de ontheffing ook schriftelijk aanvragen. Stuur het aanvraagformulier Parkeerontheffing blauwe zone (PDF) naar:
Gemeente Huizen
Team Verkeer en Vervoer
Postbus 5
1270 AA Huizen

Voorwaarden

  • Ontheffing is alleen mogelijk voor bewoners in de blauwe zone en in het voetgangersgebied van het oude dorp. 
  • U kunt ontheffing aanvragen als u als bewoner van het betreffende perceel geregistreerd staat en niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein en dit ook niet kan aanleggen. 
  • Ontheffing is alleen mogelijk voor een motorvoertuig met meer dan twee wielen.
  • Er wordt één ontheffing per perceel verstrekt.

Beslissing gemeente

De gemeente beslist binnen acht weken over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Tarieven

Tariefsoort Tarief 2020
Eerste aanvraag, het eerste jaar € 48,90
Verlenging, voor een jaar € 24,40
Tijdelijke ontheffing € 24,40

De tarieven worden elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld. Ontheffingen worden jaarlijks automatisch verlengd.

Wijzigen kenteken


Online wijziging kenteken doorgeven  

U kunt een kentekenwijziging ook schriftelijk doorgeven door een brief te sturen naar:

Gemeente Huizen 
Team Verkeer en Vervoer
Postbus 5
1270 AA Huizen

Vermeld in deze brief uw oude én nieuwe kenteken.

Contact