Openingstijden

Onze dienstverlening

De huidige maatregelen die het kabinet heeft genomen, zijn bedoeld om besmetting met het coronavirus in te dammen. Door zoveel mogelijk thuis te blijven, bijeenkomsten te mijden, 1,5 meter afstand tot anderen te houden en bij (lichte) klachten thuis te blijven, wordt de kans op het overdragen van het virus steeds kleiner. De gemeente Huizen volgt de landelijke maatregelen, houdt zich daaraan en roept iedereen op om dit ook te doen. Voor de volledigheid leest u alle maatregelen op de website van de Rijksoverheid. Als gemeente hebben wij ook gekeken wat dit voor onze medewerkers en voor onze dienstverlening aan u betekent.

Algemene openingstijden

Onze noodzakelijke dienstverlening gaat door. Wel werken we in kleine teams, die niet gelijktijdig op kantoor zijn. Het kan daardoor bijvoorbeeld iets langer duren voordat u iemand aan de telefoon krijgt. Als u vragen heeft, stel ze bij voorkeur via de mail via gemeente@huizen.nl.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt alleen op afspraak. Openingstijden Burgerzaken.

Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL

Voor al uw vragen over: zorg en welzijn, werk en inkomen, jeugd(hulp) kunt u contact opnemen met het Advies- en informatiepunt Maatschappelijke Zaken HBEL.

Omgeving/ Ondernemers

Openingstijden Omgeving/Ondernemers

Havenkantoor

Openingstijden havenkantoor

Scheidingsstations GAD

In de regio Gooi en Vechtstreek wordt huishoudelijk afval ingezameld door de GAD. Het grof huisvuil kunt u wegbrengen bij de scheidingsstations. 
Locaties en openingstijden scheidingsstations