Overlast door bomen en overhangend groen

Als bomen en beplanting te hoog worden kan dit ergernis opleveren. Wat zijn de regels?

Beplanting op of bij de erfgrens

  • Bomen moeten op minstens twee meter vanaf de grenslijn van twee percelen staan. 
  • Voor heesters en heggen geldt een afstand van een halve meter. 
  • Buren kunnen geen eisen stellen aan planten, tenzij er sprake is van overhangende takken. 
  • De eigenaar van de grond is de eigenaar van de boom; een huurder is dus geen eigenaar.
  • De wet gaat er vanuit dat beplanting op de grens van twee percelen gemeenschappelijk is. Deze beplanting dient om twee percelen af te scheiden. Beide eigenaren hebben de plicht om de beplanting te verzorgen. Deze gemeenschappelijke beplanting mag nooit zomaar worden verwijderd. Als beplanting wordt verwijderd zonder medeweten van de buren, kan men buren via de rechter dwingen om nieuwe beplanting aan te brengen op hun kosten.

Uitzonderingen 

Er zijn enkele uitzonderingen op de regels:

  • Problemen over beplantingen op en bij de erfgrens, zoals wel of niet kappen, kunnen worden opgelost door overleg en afspraken tussen de eigenaren. Deze afspraken zijn meestal sterker dan de regels in het wetboek, maar moeten wel te bewijzen zijn. Zet afspraken daarom op papier, ondertekend door beide buren.
  • Het recht om verwijdering te vragen kan verjaren. De verjaringstermijn is twintig jaar vanaf het planten van de boom. Daarbij is niet van belang of het nog om dezelfde buren gaat.
  • De eigenaar is, ondanks het verwijderingrecht van de buren, verplicht om een kapvergunning voor een boom aan te vragen bij de gemeente. 
  • Als een boom niet boven een scheidsmuur, hek of andere erfafscheiding uitkomt, kan niet om verwijdering verzocht worden.

Overhangende takken en doorschietende wortels

Buren hebben het recht om de boomeigenaar, via schriftelijke aanmaning, te verzoeken om overhangende takken te verwijderen. Laat de eigenaar dit na, dan mogen de buren overhangende takken zelf verwijderen. Voor de kap van wortels is geen schriftelijke aanmaning nodig. Buren moeten de boomeigenaar een redelijke termijn geven waarbinnen de snoei moet worden uitgevoerd (bijvoorbeeld zes weken voor grotere bomen). Het is niet toegestaan om overhangende takken te verwijderen zonder overleg. 

Andermans boom snoeien 

Buren moeten het snoeirecht in redelijkheid gebruiken. Het recht is bedoeld om enkele takken of wortels te verwijderen. Voorkom dat het voortbestaan van de boom in gevaar komt. 

Overhangend groen vanuit de eigen tuin

Voorkom dat stoepen ontoegankelijk worden voor kinderwagens, rolstoelen en rollators. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als overhangende takken en struiken het vrije uitzicht belemmeren. Overhangende beplanting vanuit uw eigen tuin kunt u zelf snoeien. 

Melden

Als overhangende takken deel uitmaken van openbaar groen, kunt u een Melding Openbare Ruimte doen.

Handige links