Planschade

Planschade is waardevermindering van een gebouw of stuk grond, door het wijzigen van een bestemmingsplan. Het kan zijn dat uw woning in waarde is gedaald of uw woongenot is verminderd omdat de gemeente het bestemmingsplan heeft veranderd. U kunt ook inkomsten mislopen door de nieuwe inrichting van een gebied. 

Planschadevergoeding aanvragen

Wilt u planschadevergoeding aanvragen? Neem contact op met het team Beleid van de afdeling Omgeving, tel. 14 035

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade kost € 500,-. Dit bedrag wordt alleen aan de aanvrager terugbetaald als het verzoek tot planschadevergoeding wordt gehonoreerd. Daarom is het advies om goed af te wegen of u een verzoek wilt indienen. 

Voorwaarden

U krijgt geen vergoeding van planschade als u op een andere manier al een financiële tegemoetkoming heeft ontvangen. Bijvoorbeeld via een onteigeningsprocedure of door een verzekeringsuitkering.

Handige links

Rijksoverheid - Planschade  
Wet ruimtelijke ordening  
Verordening van de gemeente Huizen