Samenwonen, geregistreerd partnerschap of trouwen

Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand
  • Online het afschrift aanvragen met DigiD  

   Online het afschrift aanvragen met eIDAS

   De Burgerlijke Stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals bijvoorbeeld geboorte, huwelijk(en), echtscheiding(en), geregistreerd partnerschap(pen) en overlijden. Een afschrift of uittreksel van een akte van de Burgerlijke Stand is een fotokopie van deze akte. Afhankelijk van de reden voor aanvragen, worden de relevante gegevens in het uittreksel vermeld of er wordt een afschrift verstrekt. U geeft daarom bij de aanvraag aan wat het doel is.

   Let op:

   Het uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de administratie van de gemeente (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit de BRP alleen krijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven. Een uittreksel/afschrift  uit de Burgerlijke Stand kunt u alleen krijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld geboorte, overlijden of huwelijk). 

   Gerechtvaardigd belang

   Wilt u een afschrift burgerlijke stand aanvragen? Dan moet u kunnen uitleggen dat u een ´gerechtvaardigd belang´ heeft. Heeft het afschrift betrekking op uzelf? Dan is dit belang meestal duidelijk aanwezig. Wilt u een uittreksel over een ander persoon aanvragen? Dan moet het gerechtvaardigd belang worden uitgelegd.

   Personen die een gerechtvaardigd belang kunnen hebben, zijn:

   • Personen op wie de akte betrekking heeft.
   • Een gemachtigde van deze personen.
   • Kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft.
   • De erfgenamen.
   • De echtgenoot of echtgenote.
   • De geregistreerde partner.
   • De wettelijk vertegenwoordiger.
   • Degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure.
   • Degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie
 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap
  • Uw echtscheiding of de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. In het algemeen regelt uw advocaat de inschrijving bij de gemeente.

   Echtscheiding

   • De echtscheiding moet ingeschreven worden in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.
   • U hebt een uitspraak van de rechter nodig voor een echtscheiding.

   Einde geregistreerd partnerschap

   • Als er kinderen zijn uit de relatie, dan heeft u een uitspraak van de rechter nodig voor het beëindigen van uw partnerschap.
   • Als er geen kinderen zijn, dan kan een verklaring van u beiden bij een advocaat of notaris worden opgemaakt.
   • In beide gevallen moet de ontbinding ingeschreven worden in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het partnerschap is ingeschreven. 
 • Geregistreerd partnerschap
  • Met een huwelijk of een geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

   Beperkte gemeenschap van goederen

   Gaat u een geregistreerd partnerschap sluiten? Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren.

   Partnerschapsvoorwaarden

   Wilt u uw bezittingen of schulden apart houden? Dan kunt u bij de notaris partnerschapsvoorwaarden afsluiten. De notaris zorgt voor inschrijving van de partnerschapsvoorwaarden in het huwelijksgoederenregister.

   Melding voornemen geregistreerd partnerschap (ondertrouw)

   Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, doet u eerst melding bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’, nu wordt het een ‘melding voornemen geregistreerd partnerschap’ genoemd. U kunt uw voornemen kenbaar maken bij de gemeente waar u uw partnerschap aangaat. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Eventuele kosten voor afschriften en uittreksels zijn wel voor uw eigen rekening.

   Volgens de wet moet er minimaal twee weken tussen de melding (voorheen ondertrouw) en het geregistreerd partnerschap zitten. De melding is een jaar geldig. U kunt melding doen op twee manieren: in het gemeentehuis of online via DigiD.

   Online aangifte doen

   U meldt uw partnerschap bij de gemeente waar u deze aangaat. U kunt dus online uw geregistreerd partnerschap aan ons doorgeven als u deze aangaat in de gemeente Huizen. U heeft beiden hiervoor uw DigiD nodig. Beide partners vullen met hun eigen DigiD een formulier in.

   Online aangifte geregistreerd partnerschap  

   Aanmelden voor gratis partnerschapsregistratie

   De bovenstaande knop werkt helaas niet voor de gratis partnerschapsregistratie. U kunt hiervoor de onderstaande links gebruiken. De melding bestaat uit twee delen. Beide partners vullen met hun eigen DigiD een formulier in.

   Let op: Beide formulieren moeten verstuurd worden om de melding te kunnen registreren. 

   In het gemeentehuis aangifte doen

   Maak hiervoor een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke stand. U belt hiervoor naar 14 035. De ambtenaar geeft bij het maken van de afspraak aan wat u mee moet nemen. In ieder geval:

   • Een geldig identiteitsbewijs
   • Als uw getuigen bekend zijn: een kopie van de identiteitsbewijzen van uw getuigen.

   Het jawoord

   Als u trouwt of een partnerschap aangaat, legt u een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij het huwelijk geeft u het jawoord. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht. Na de verklaring ondertekenen de ambtenaar van de burgerlijke stand, de getuigen en u de partnerschapsakte. 

   Getuigen

   Voor een rechtsgeldig geregistreerd partnerschap heeft u minimaal twee en maximaal vier getuigen. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. U geeft hun namen en adressen door bij de aangifte. U kunt dit ook online doen.

   Online uw getuigen doorgeven  

   Gratis partnerschapregistratie

   De gratis registratie van het partnerschap vindt plaats aan de balie burgerzaken van het gemeentehuis. Dit kan op dinsdagochtend om 09.00 en 09.15 uur. U bent dan welkom in klein gezelschap (uitsluitend het bruidspaar en 2 getuigen). De ambtenaar houdt geen toespraak. Let op: Als u te laat bent, dan zijn wij genoodzaakt om leges te heffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Burgerzaken.

   Alleen paren waarvan één van de partners ingeschreven staat in de gemeente Huizen, kunnen zich aanmelden voor de gratis partnerschapsregistratie.

 • Trouwen
  • Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

   Beperkte gemeenschap van goederen 

   Gaat u een huwelijk sluiten? Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren.

   Huwelijkse voorwaarden

   Wilt u uw bezittingen of schulden apart houden? Dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden afsluiten. De notaris zorgt voor inschrijving van de huwelijkse voorwaarden in het huwelijksgoederenregister.

   Melding voornemen huwelijk (ondertrouw)

   Heeft u plannen om te trouwen? Dan moet u dit eerst aangeven bij de gemeente. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’. Nu wordt het een ‘melding voornemen huwelijk’ genoemd. U kunt uw voornemen kenbaar maken bij de gemeente waar u gaat trouwen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Eventuele kosten voor afschriften en uittreksels zijn wel voor uw eigen rekening. 

   Volgens de wet moet er minimaal twee weken tussen de melding (voorheen ondertrouw) en het huwelijk zitten. De melding blijft een jaar geldig. U kunt aangifte doen op twee manieren: in het gemeentehuis of online via DigiD.

   Online aangifte doen

   U meldt uw huwelijk bij de gemeente waar u gaat trouwen. U kunt dus online uw huwelijk aan ons doorgeven als u gaat trouwen in de gemeente Huizen. Hiervoor moet u beiden inloggen met uw DigiD

   Online aangifte huwelijk 

   Aanmelden voor gratis huwelijksvoltrekking

   De bovenstaande knop werkt helaas niet voor de gratis huwelijksvoltrekking. U kunt hiervoor de onderstaande links gebruiken. De melding bestaat uit twee delen. Beide partners vullen met hun eigen DigiD een formulier in.

   Let op: Beide formulieren moeten verstuurd worden om de melding te kunnen registreren. 

   In het gemeentehuis aangifte doen

   Maak hiervoor een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke stand op nummer 14 035. De ambtenaar geeft bij het maken van de afspraak aan wat u mee moet nemen. In ieder geval:

   • Een geldig identiteitsbewijs
   • Een kopie van de identiteitsbewijzen van uw getuigen (minimaal twee en maximaal vier getuigen).

   Het jawoord

   Als u trouwt of een partnerschap aangaat, legt u een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij het huwelijk geeft u het jawoord. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht. Na de verklaring ondertekenen de ambtenaar van de burgerlijke stand, de getuigen en u de huwelijksakte of partnerschapsakte.

   Getuigen

   Voor een rechtsgeldelijk huwelijk heeft u minimaal twee en maximaal vier getuigen. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. U geeft hun namen en adressen door bij de aangifte. U kunt dit ook online doen.  

   Online uw getuigen doorgeven 

   Gratis trouwen

   Voor een gratis huwelijksvoltrekking kunt u terecht aan de balie burgerzaken van het gemeentehuis. Dit kan op dinsdagochtend om 09.00 en 09.15 uur. U bent dan welkom in klein gezelschap (uitsluitend het bruidspaar en 2 getuigen). De ambtenaar houdt geen toespraak. Let op: Als u te laat bent, dan zijn wij genoodzaakt om leges te heffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Burgerzaken.

   Bruidsparen kunnen zich alleen aanmelden voor de gratis huwelijksvoltrekking, als één van de partners ingeschreven staat in Huizen.
    

 • Verzoek wijziging naamgebruik
  • U staat met uw eigen achternaam ingeschreven bij de gemeente Huizen. Bent u getrouwd, gescheiden of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u ervoor kiezen een andere naam te gebruiken. Wanneer u post van ons krijgt, dan gebruiken wij deze nieuwe naam.  

   U kunt kiezen voor:

   • de naam van uw partner - uw eigen naam
   • uw eigen naam - de naam van uw partner
   • de naam van uw partner
   • uw eigen naam

   Het gaat hierbij om dagelijks gebruik, uw eigen officiële achternaam wijzigt niet. U heeft hiervoor geen toestemming van uw partner nodig. In officiële documenten staat altijd uw officiële achternaam. Bijvoorbeeld op uw paspoort of rijbewijs. Meer informatie over het gebruik van de naam van uw partner vindt u op de website van Justis. 

   Let op!

   Dit is niet hetzelfde als het wijzigen van uw achternaam.