Adresonderzoek

 • Algemene informatie

  De gemeente kan een adresonderzoek starten als er twijfel bestaat over het adres van personen in de Basisregistratie personen (BRP). Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen. Bijvoorbeeld als u post krijgt van oude bewoners. Of misschien heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken. De gemeente doet dan onderzoek naar het nieuwe adres van deze persoon.

  Aanvragen adresonderzoek

  Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen? Dan kunt u de gemeente op de volgende manieren vragen om een adresonderzoek te starten: 

  Online

  U kunt online een aanvraag voor adresonderzoek doen via onderstaande knop:

  Online adresonderzoek aanvragen  

  Post

  U kunt het aanvraagformulier (pdf) downloaden, uitprinten, invullen en per post opsturen. Gebruik hiervoor het adres dat op het formulier staat.

  Ik sta zelf in onderzoek

  Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met team Burgerzaken via 14035. Een uitschrijving uit de BRP kan nadelige gevolgen voor u hebben zoals bijvoorbeeld het stopzetten van toeslagen en de zorgverzekering. 

  Hoe lang duurt het?

  De gemeente is voor adresonderzoek onder meer afhankelijk van de medewerking van derden. Het adresonderzoek kan daarom enige tijd in beslag nemen. Het helpt als wij zoveel mogelijk informatie ontvangen over de persoon waarnaar adresonderzoek gedaan moet worden, zoals een mogelijk nieuw adres, een telefoonnummer, een e-mailadres en gegevens over de werkgever en/of familie. De gemeente probeert het onderzoek binnen drie maanden af te ronden.

  Kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een adresonderzoek.

  Uitleg procedure

  Als er een sterk vermoeden is dat iemand niet meer woont op het adres waarop hij of zij in de BRP ingeschreven staat, krijgt deze persoon een brief van de gemeente.

  Hieronder staat hoe de gemeente deze persoon informeert en welke stappen genomen kunnen worden.

  • Voornemensbrief

   In deze brief staat dat de gemeente het voornemen heeft om de persoon uit te schrijven van het BRP adres. Met deze brief krijgt de persoon de mogelijkheid alsnog zijn of haar verhuizing door te geven. Of kan deze persoon aangeven dat hij of zij wel woont op het genoemde adres. De brief gaat naar het laatst bekende adres waar deze persoon ingeschreven staat in de BRP. Het voornemen tot uitschrijven wordt ook gepubliceerd in de Omrooper. De Omrooper is een wekelijkse gemeentepagina in het Nieuwsblad voor Huizen.

  • Beschikking

  Wordt er geen antwoord ontvangen, dan wordt deze persoon van het adres uitgeschreven. De datum van uitschrijving is de datum waarop de brief met het voornemen (voornemensbrief) is gestuurd.

  • Het besluit wordt ook gepubliceerd in de Omrooper.
  • Op het moment dat een persoon wordt uitgeschreven, krijgen instanties zoals SVB, Belastingdienst, Sociale Dienst hiervan automatisch bericht.

  Een huisbezoek door een BRP toezichthouder kan onderdeel uitmaken van de procedure.