Asbest verwijderen

 • Algemene informatie

  Slopen of asbest verwijderen 

  Het slopen van een bouwwerk of het verwijderen van asbest is in veel gevallen meldingsplichtig bij de gemeente. Het meldingsformulier vindt u bij het omgevingsloket online.

  Melden

  • Wanneer u inschat dat de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m³ bedraagt.
  • Wanneer u asbest verwijdert. (Onder ‘niet melden’ ziet u wanneer u geen melding hoeft te doen)

  Termijn

  U bent verplicht om minimaal vier weken voor de start van de werkzaamheden een sloopmelding te doen. Hetzelfde termijn geldt voor het melden van het verwijderen van asbest. In bepaalde spoedeisende gevallen is de termijn minimaal vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden. Voor meer informatie neemt u contact op met het Omgevingsloket.

  Niet melden

  Wanneer u voor de uitoefening van een bedrijf de volgende asbesthoudende onderdelen geheel of gedeeltelijk verwijdert:

  • geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen
  • rem- en frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren
  • pakkingen uit procesinstallaties of verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van ten hoogste 2250 kW.

  Voor het verwijderen van kleine losse asbesthoudende producten, bijvoorbeeld bij bloembakken, hoeft u geen melding te doen. 

  Let op: U bent wel verplicht om te voldoen aan de regels van het GAD voor het aanbieden van asbest bij het scheidingsstation

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket.

  Handige links

  Asbest - Kenniscentrum InfoMil
  Asbest -Rijksoverheid