Boom kappen

 • Algemene informatie

  Voor het omhakken of rooien van bomen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook stevig snoeien valt hieronder. Kleine bomen of struiken mag u zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet.

  Aanvragen

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online. Hier kunt u ook zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Voor de aanvraag heeft u nodig:

  • een omschrijving van de boom (omvang en type)
  • de plaats van de boom (adres)
  • de reden
  • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

  Kosten

  Gemeentelijke leges (2020) € 21,65.

  Termijn

  Bij de omgevingsvergunning zijn er twee procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

  De reguliere geldt bij de meest voorkomende en eenvoudige aanvragen. Hier krijgt u de beslissing binnen acht weken. Deze tijd mag eenmaal met zes weken verlengd worden. De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij afwijking van het bestemmingsplan. De beslistermijn is hier 26 weken. Deze mag met zes weken verlengd worden.

  Handige links