Collecte

 • Algemene informatie

  Als u wilt collecteren, heeft u een vergunning nodig. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

  Online collectevergunning aanvragen  

  U kunt een vergunning aanvragen voor hooguit één week. Dit kan voor de vrije perioden en op voorwaarde dat u of uw organisatie geregistreerd staat bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. Ook instellingen met een ANBI-status kunnen in aanmerking komen voor een collectevergunning.

  U kunt de vergunning ook schriftelijk aanvragen. U stuurt uw aanvraag dan naar: Gemeente Huizen, t.a.v. het Omgevingsloket, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

  Waar let de gemeente op

  Bij de verlening van de vergunning let de gemeente niet alleen op het doel van de inzameling en de achterliggende organisatie, maar ook op het gewenste tijdstip van collecteren. In het algemeen collecteren landelijke organisaties volgens een vast rooster. Dit collecterooster wordt elk jaar opgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze organisatie ziet er ook op toe dat de opgehaalde gelden goed worden besteed. In vrije periodes in dit collecterooster kunnen andere organisaties collecteren. Er is wel een vergunning vereist.