Drank- en horecavergunning

 • Algemene informatie

  U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecazaak, zoals een café of restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. U vraagt de drank- en horecavergunning aan bij de gemeente.

  Vraag de vergunning ook aan als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwakalcoholhoudende drank verkopen en de drank mag er niet opgedronken worden.

  Wilt u zwakalcoholhoudende drank schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
  • plattegrond van het bedrijf inclusief terras
  • gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

  De gemeente kan aanvullende stukken vragen, zoals arbeidscontracten van de leidinggevenden.

 • Beslistermijn

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Vraagt u de vergunning aan voor een vereniging of stichting? Dan ontvangt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.