Evenement organiseren

 • Algemene informatie

  De gemeente Huizen wil evenementen stimuleren en organisaties bijstaan met raad en daad. Voorwaarde is wel dat de openbare orde en veiligheid wordt gewaarborgd en dat de overlast minimaal is. Daarom bent u verplicht om een evenementenvergunning aan te vragen. Bij kleine evenementen is een melding voldoende.

  Klein evenement

  Geen vergunning, wel melding!

  Als u een evenement organiseert met minder dan 100 deelnemers of bezoekers en het evenement vindt op één dag plaats, dan volstaat een melding. Bijvoorbeeld een buurt- of straatfeest, barbecue, braderie, optocht of plechtigheid waarbij maximaal 100 bezoekers of deelnemers aanwezig zijn.

  Online meldingsformulier kleine evenementen

  Voorwaarden

  • U meldt het evenement minstens tien dagen voor de geplande datum bij de gemeente. Dit doet u via het meldingsformulier kleine evenementen.
  • Het evenement mag plaatsvinden tussen 09.00 uur en 24.00 uur. Na 23.00 uur mag er geen muziek meer te horen zijn.
  • U mag het verkeer niet hinderen.
  • Het evenement moet – uiteraard – voldoen aan de brandveiligheidseisen.
  • Voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank heeft u een ontheffing alcohol nodig van de burgemeester.

  In de beleidsregel voor kleine evenementen staat nauwkeurig beschreven wat onder een kleinschalig evenement wordt verstaan.

  Groot evenement

  Vergunning aanvragen

  Voldoet het evenement dat u wilt organiseren niet aan de voorwaarden voor een klein evenement, dan is dit in de regel een groot evenement. Hiervoor vraagt u een evenementenvergunning aan. Gaat u tijdens het evenement alcohol schenken, dan kunt u een ontheffing alcohol aanvragen voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank.

  Contact met de gemeente

  Wilt u een groot evenement organiseren, neem dan in een vroeg stadium contact op met de gemeente. U kunt terecht bij het omgevingsloket of telefonisch contact opnemen via nummer 14 035. U kunt uw plannen verder concreet maken in overleg met een vertegenwoordiger van het evenemententeam. Op basis daarvan wordt een eerste inschatting van de risico’s gemaakt en hoort u welke documenten nodig zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen.

  Vergunning aanvragen duurt 8-12 weken

  Hou er rekening mee dat een vergunning aanvragen tot twaalf weken kan duren. Voor evenementen uit de regionale evenementenkalender moet de aanvraag minimaal twaalf weken voor aanvang van het evenement bij de gemeente zijn ingediend. Dat geldt voor de complete aanvraag, inclusief veiligheidsplan, calamiteitenplan, inrichtingstekeningen, etc..

  Veiligheids- en calamiteitenplan

  Voor sommige – grootschalige – evenementen moet ook een veiligheids- en calamiteitenplan worden opgesteld en ingediend. Of zo’n plan vereist is, hangt af van de risico-inschatting door de gemeente.

  Advies van andere partijen

  Bij het beoordelen van een aanvraag vragen wij regelmatig advies van andere partijen. Een belangrijke partij hierin is GHOR Gooi en Vechtstreek. Zij geven geneeskundig advies bij publieksevenementen. Het kan voor u handig zijn om de flyer van GHOR alvast door te nemen:

  Lees de flyer van GHOR Gooi en Vechtstreek.

  Stichting verkeersregelaars Huizen

  Bij sommige evenementen is het noodzakelijk om verkeersregelaars in te zetten. In Huizen bestaat de stichting verkeersregelaars Huizen die hiervoor ingehuurd kan worden. 

  Vuurwerk

  Voor het afsteken van vuurwerk tijdens evenementen heeft u een vergunning nodig.

 • Handige links