Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  • Algemene informatie

    Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Dit moet u eerst melden bij het Kadaster.

    Wilt u boven de grond kabels en leidingen plaatsen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.