Kind erkennen ná de geboorte

 • Algemene informatie

  U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische vader van uw kind bent. Als uw partner zwanger is kunt u uw ongeboren kind erkennen

  Welke voorwaarden gelden er als ik mijn kind wil erkennen?

  Als u uw kind wilt erkennen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u 16 jaar of ouder zijn. Er zijn meer voorwaarden.

  Voorwaarden om kind te erkennen

  Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels:

  • ​U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft toestemming nodig van de moeder.
  • Is het kind 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar heeft u alleen toestemming van het kind nodig.
  • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
  • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
  • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

  Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw

  Wilt u een kind erkennen maar heeft u bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit? Dan is het belangrijk te onderzoeken welk recht op u van toepassing is. Meestal geldt ook dat toestemming voor erkenning van de moeder nodig is. Vraag informatie of advies bij afdeling Burgerzaken. U belt hiervoor naar 14035.

  Kosten

  De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Aan een afschrift van de akte van erkenning zijn wel kosten verbonden. De afdeling Burgerzaken kan u hier over informeren. U belt hiervoor naar 14035.

  Meer informatie

  Meer informatie over de erkenning van een kind vindt u op de website van de Rijksoverheid.