Kind erkennen vóór de geboorte

 • Algemene informatie

  U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment. Erkenning betekent niet dat u het ouderlijk gezag krijgt.

  In welke situatie kan ik mijn kind erkennen?

  U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische vader van uw kind bent. Dat wil zeggen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van uw kind. Ook een ongetrouwde of ongeregistreerde duomoeder kan het kind van haar partner erkennen. Getrouwde en geregistreerde duomoeders kunnen een kind erkennen als hun partner zwanger is geworden van een bekende donor.

  Automatisch juridisch ouderschap verkrijgen

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt uw partner een kind? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische vader. Ook als u niet de biologische vader van het kind bent.

  Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

  Kind erkennen tijdens de zwangerschap

  Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

  Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

  U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

  Kind erkennen op een later moment

  U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

  Naamskeuze bij erkenning kind

  Wilt u tijdens de erkenning de achternaam van uw kind kiezen? Dan moeten u en uw partner samen naar de burgerlijke stand.

  Kosten

  De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Aan een afschrift van de akte van erkenning zijn wel kosten verbonden. De afdeling Burgerzaken kan u hier over informeren. U belt hiervoor naar 14035.

  Maak een afspraak

  Burgerzaken werkt alleen op afspraak. U belt hiervoor naar 14035.

  Meer informatie

  Meer informatie over de erkenning van een kind vindt u op de website van de Rijksoverheid.