Omgevingsvergunning

 • Algemene informatie

  Sinds 2010 is er een omgevingsvergunning. Hiermee kunt u in één keer een vergunning aanvragen voor meerdere activiteiten. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning en het kappen van een boom.

  Wanneer een omgevingsvergunning

  U bent verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor onder andere:

  • bouwen of verbouwen
  • wijzigen van een monument
  • het oprichten of wijzigen van een bedrijf waarvoor een milieuvergunning nodig is.
  • maken van een uitrit buiten de bebouwde kom
  • het in gebruik nemen van een bouwwerk waarvoor een brandveiligheidsvergunning is vereist
  • reclame aan gevels of andere openbare locaties

  U kunt via omgevingsloket.nl makkelijk zien of u een vergunning nodig heeft.

 • Aanvragen

  • Digitaal: Via omgevingsloket.nl kunt u heel gemakkelijk een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt met uw DigiD of eHerkenning inloggen. Houd er rekening mee dat u uw documenten digitaal opslaat. Deze kunt u aan de aanvraag toevoegen.
  • Schriftelijk: Bij omgevingsloket.nl kunt u ook een papieren aanvraag samenstellen. Het ingevulde document kunt u downloaden of printen. Het geprinte aanvraagformulier met papieren bijlagen kunt u inleveren bij het Omgevingsloket of opsturen naar: Gemeente Huizen, t.a.v.: Het Omgevingsloket, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

  Heeft u vragen, of hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket.

 • Kosten

  De kosten van de omgevingsvergunningen staan in de legesverordening van de gemeente Huizen.

  Uitzondering

  Voor het oprichten of wijzigen van een milieuvergunningsplichtige organisatie zijn geen leges verschuldigd.

 • Openingstijden

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket.

 • Beslistermijn

  Gewone aanvraag

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Ingewikkelde aanvraag

  Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

  De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Handige links