Reclame plaatsen

 • Algemene informatie

  Wilt u reclame aanbrengen op een pand? Wilt u een reclamezuil of -bord plaatsen? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

  Vergunningplichtig?

  • Reclame plaatsen: Als u buiten de bebouwde kom reclame wilt plaatsen, bent u vergunningplichtig. Er zijn diverse uitzonderingen hierop.
  • Bouwwerk: Als het een bouwwerk betreft bent u altijd vergunningplichtig. Dit geldt bij constructies van enige omvang zoals een lichtbak, banier, doek met buizenframe, reclamebord en reclamezuil. Niet elke reclame valt onder de definitie bouwwerk. 

  Voldoen aan de welstandsnota

  Als u reclame aanbrengt die niet vergunningplichtig is, moet deze evengoed voldoen aan de welstandsnota. Ook mag er geen hinder of gevaar ontstaan door de reclame. Artikel 4:15 van de algemene plaatselijke verordening stelt: “Het is verboden op, aan of bij een onroerende zaak handelsreclame, al dan niet bouwvergunningplichtig, te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding in strijd met de door de raad vastgestelde welstandsnota, of waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.”

  Publicatieborden

  Publicatieborden zijn borden die vastgemaakt worden aan een lantaarnpaal, ter promotie van een bedrijf of activiteit. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

  Bouwborden

  Reclameborden op een bouwterrein, ten behoeve van de bouwer, zijn bouwwerken. Maar op grond van het Besluit omgevingsrecht zijn deze vergunningvrij. 

  Precario 

  Het kan zijn dat u over een reclameobject belasting moet betalen. Dit is precariorecht, het recht om reclame te hebben boven openbare grond. 

  Vergunning aanvragen