Standplaats 'niet op de markt'

 • Algemene informatie

  In Huizen zijn vaste standplaatsen waar u met een verkoopwagen of kraam goederen of etenswaren mag verkopen voor directe consumptie. Wilt u met uw verkoopwagen een standplaats innemen? Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig. De vergunning is persoonsgebonden en geldt voor onbepaalde tijd.

  Standplaatsenbeleid 

  Het college van Huizen heeft het standplaatsenbeleid 2017 (Pdf) vastgesteld. Het oude standplaatsenbeleid uit 2011 is hiermee vervallen. 

  Overzicht vaste standplaatshouders

  In het overzicht kunt u zien welke standplaatshouders een vergunning hebben gekregen.

  Standplaats Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
  Plecht P. en I. de Graaf V.O.F. P. en I. de Graaf V.O.F. P. en I. de Graaf V.O.F. P. en I. de Graaf V.O.F.
  Oude Raadhuisplein Le Vietnamese Loempia's Le Vietnamese Loempia's Le Vietnamese Loempia's Vishandel Arjan en Chantal Zoer Vishandel G. Zijl Markt
  Lindenlaan (Dorp) J.J. de Hoog Groente en Fruit V.O.F.
  Holleblok Martijn's Kaas V.O.F. Van den Groep en Heek  Tai
  Winkelcentrum Oostermeent Blijderveen fruit Markt Tai De Woerdense Kaaskraam Le Vietnamese Loempia's Le Vietnamese Loempia's
  Phohi El Bollo
  Parkeerplaats IJsselmeerstraat (Branche: snackproducten, anders dan vis en visproducten)
  IJsselmeerstraat t.o. nummer 311/313 (Branche: vis en visproducten)
  Parkeerplaats tuincentrum Rebel*
  Carpoolplaats Crailo (Branche: koffie en aanverwante artikelen) Schoon Genoegen 't Gooi Schoon Genoegen 't Gooi Schoon Genoegen 't Gooi Schoon Genoegen 't Gooi Schoon Genoegen 't Gooi
  Begraafplaats Naarderstraat (Branche: bloemen en planten)

  *De locatie ‘parkeerplaats Tuincentrum Rebel’ staat op particuliere grond. Als u een standplaats wilt innemen op deze locatie, dan heeft u een schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van de grond. Bij uw aanvraag voor een standplaatsvergunning moet u de schriftelijke toestemming aanleveren.

  November / December

  Standplaats Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
  Oliebollenkraam Oostermeent
  Oliebollenkraam Dorp Oliebollenkraam Witstijn Oliebollenkraam Witstijn Oliebollenkraam Witstijn Oliebollenkraam Witstijn Oliebollenkraam Witstijn Oliebollenkraam Witstijn Oliebollenkraam Witstijn
  Oliebollenkraam Kostmand
  Oliebollenkraam Phohi
  Oliebollenkraam Holleblok
 • Aanvragen

  Wilt u een vaste standplaatsvergunning aanvragen? In het overzicht standplaatshouders kunt u zien welke plekken nog beschikbaar zijn. U kunt zich niet inschrijven voor plekken die al bezet zijn.

  Online aanvragen  

  Procedure

  De onderstaande procedure is van toepassing voor het inschrijven op een standplaats ‘niet op de markt’. 

  Overzicht beschikbare standplaatsen

  Bij de start van elke inschrijfperiode wordt er een ‘overzicht beschikbare standplaatsen’ gepubliceerd. Hierin staat waar en wanneer er een standplaats beschikbaar is en voor welke branche deze bedoeld is. 

  Publiceren

  De gemeente publiceert elke inschrijfperiode de nieuwe of vrijgekomen standplaatslocaties in de plaatselijke krant ‘Nieuwsblad van Huizen’, op de website en via het vakblad ‘De Koopman’. 

  Inschrijven 

  Gegadigden kunnen zich het hele jaar door inschrijven. Inschrijven kan online of bij het Omgevingsloket.  

  Loting

  Als er meerdere inschrijvingen binnen komen voor dezelfde locaties en dagen, dan wordt er geloot. De loting is openbaar. Belanghebbenden worden persoonlijk uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn. De uitnodiging wordt per e-mailbericht en/of per post verzonden naar de belanghebbenden. De loting vindt plaats in het gemeentehuis. De uitslag van de loting wordt vastgelegd in een proces-verbaal. Bij de besluitvorming wordt het proces-verbaal als bijlage meegezonden. 

  U kunt de standplaatslocatie(s) pas innemen nadat de vergunning is verleend. De belanghebbenden worden zo spoedig mogelijk na de loting op de hoogte gebracht.
   

  Weigeringsgronden

  Het college kan een aanvraag voor een standplaatsvergunning weigeren. In het standplaatsenbeleid vindt u de weigeringsgronden.

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met het Omgevingsloket: omgeving@huizen.nl of bel (035) 528 15 03.

 • Handige links