Uitrit of inrit aanleggen

 • Algemene informatie

  Als u een uit- of inrit wilt maken bij uw huis of bedrijf, heeft u toestemming van de gemeente nodig. Deze toestemming vraagt u aan als u:

  • van de weg gebruik wilt maken voor uw inrit (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir);
  • een inrit wilt maken naar de weg;
  • een bestaande inrit naar de weg wilt veranderen.

  Binnen de bebouwde kom

  Als de weg binnen de bebouwde kom ligt, kunt u volstaan met een melding. We geven geen medewerking als:

  • daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
  • de aanleg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  • het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
  • sprake is van een tweede inrit van een perceel en de aanleg hiervan ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

  Buiten de bebouwde kom

  Als de weg buiten de bebouwde kom ligt, heeft u een omgevingsvergunning nodig. We weigeren de vergunning als:

  • de instandhouding en bruikbaarheid van de weg wordt geschaad;
  • de vrije, veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer daardoor wordt benadeeld.
 • Aanvragen

  Binnen de bebouwde kom

  Online melden 

  U kunt de melding online doorgeven via de bovenstaande knop. U heeft hiervoor uw DigiD nodig, en:

  • Een situatieschets van de gewenste inrit
  • Een foto van de bestaande situatie

  U kunt de situatieschets en de foto als bijlage meesturen in het formulier. U mag het natuurlijk ook apart sturen naar de gemeente of persoonlijk afgeven bij het Omgevingsloket.

  Schriftelijk aanvragen

  U stuurt de onderstaande documenten naar: Burgemeester en wethouders van Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

  Persoonlijk aanvragen

  U levert de onderstaande documenten in bij het Omgevingsloket van de gemeente Huizen.

  Buiten de bebouwde kom

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen.

  Besluit

  We nemen binnen 8 weken een besluit. Deze periode kunnen we verlengen met 8 weken.

 • Kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van de toestemming voor het maken of wijzigen van een in- of uitrit.