Emigratie: u verhuist naar het buitenland

 • Algemene informatie

  Wanneer u verhuist naar het buitenland meldt u dat binnen vijf dagen voor vertrek bij Burgerzaken. Wanneer niet alle bewoners van een woonadres naar het buitenland verhuizen, moeten alle personen die wél verhuizen in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen.

  Online uw emigratie doorgeven met DigiD   

  Online uw emigratie doorgeven met eIDAS

  Heeft u uw verhuizing naar het buitenland (emigratie) al aan ons doorgegeven en verhuist u naar een andere plek in het buitenland? Dit hoeft niet te worden doorgegeven bij burgerzaken van de laatste woongemeente of een RNI-gemeente. Uw verhuizing kan in dat geval niet worden verwerkt.

  Persoonlijk

   Let op: Burgerzaken werkt alleen op afspraak

  Afspraak maken

  Bij uw afspraak levert u het ingevulde formulier aangifte vertrek buitenland (pdf)  in.

  Schriftelijk

  Het formulier aangifte vertrek buitenland (pdf) kan alleen worden opgestuurd naar de gemeente als alle bewoners van het woonadres naar het buitenland verhuizen. De aangifte dient ondertekend te zijn en vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U kunt ook een kopie van het huurcontract meesturen. U kunt dit sturen aan: Gemeente Huizen, Team burgerzaken, Postbus 5, 1270 AA Huizen

  De datum van vertrek ontlenen wij aan de aangifte. Doet u binnen 5 dagen voor vertrek aangifte, dan geldt de dag waarop de aangifte is ontvangen als de datum van vertrek. Doet u eerder dan de 5 dagen voor vertrek aangifte, dan geldt de werkelijke verhuisdatum als de datum van vertrek.

  Emigratie naar Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Sint Maarten, Curaçao of Aruba

  Op deze bestemmingen is het nodig een bewijs van uitschrijving van de gemeente Huizen te verkrijgen voor inschrijving in de nieuwe woongemeente. In dit geval wordt het bewijs gratis door de gemeente verstrekt.

  Bij verhuizing naar of vanuit het buitenland kan de douane om een in- of uitklaringsbewijs voor de inboedel vragen. Dit bewijs is verkrijgbaar bij Burgerzaken. De kosten zijn gelijk aan die van een uittreksel.

 • Handige links

  Meer informatie over emigreren en wat u daarvoor moet regelen, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • English