Geregistreerd partnerschap

 • Algemene informatie

  Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

  Sinds 1 januari 2018: beperkte gemeenschap van goederen

  Gaat u een geregistreerd partnerschap sluiten? Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren.

  Partnerschapsvoorwaarden

  Wilt u uw bezittingen of schulden apart houden? Dan kunt u bij de notaris partnerschapsvoorwaarden afsluiten. De notaris zorgt voor inschrijving van de partnerschapsvoorwaarden in het huwelijksgoederenregister.

  Melding voornemen geregistreerd partnerschap (ondertrouw)

  Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, doet u eerst melding bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’, nu wordt het een ‘melding voornemen geregistreerd partnerschap’ genoemd. U kunt uw voornemen kenbaar maken bij de gemeente waar u uw partnerschap aangaat. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Eventuele kosten voor afschriften en uittreksels zijn wel voor uw eigen rekening.

  Volgens de wet moet er minimaal twee weken tussen de melding (voorheen ondertrouw) en het geregistreerd partnerschap zitten. De melding is een jaar geldig. U kunt melding doen op twee manieren: in het gemeentehuis of online via DigiD.

  Online

  Dit kunt u regelen (via deze website) als u uw partnerschap aangaat in de gemeente Huizen. U gebruikt hiervoor uw DigiD. Beide partners vullen met hun eigen DigiD een formulier in.

  De ene partner vult dit formulier in:

  Deel 1: Melding voornemen geregistreerd partnerschap (ondertrouw)

  De andere partner vult dit formulier in:

  Deel 2: Melding voornemen geregistreerd partnerschap (ondertrouw) 

  Let op: Beide formulieren moeten verstuurd worden om de melding te kunnen registreren.

  In het gemeentehuis

  Maak hiervoor een afspraak met de ambtenaar van de burgerlijke stand. U belt hiervoor naar 14 035. De ambtenaar geeft bij het maken van de afspraak aan wat u mee moet nemen. In ieder geval:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Als uw getuigen bekend zijn: een kopie van de identiteitsbewijzen van uw getuigen.

  Het jawoord

  Als u trouwt of een partnerschap aangaat, legt u een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij het huwelijk geeft u het jawoord. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht. Na de verklaring ondertekenen de ambtenaar van de burgerlijke stand, de getuigen en u de partnerschapsakte. 

  Getuigen

  Voor een rechtsgeldig geregistreerd partnerschap heeft u minimaal twee en maximaal vier getuigen. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. U geeft hun namen en adressen door bij de aangifte. U kunt dit ook online doen.

  Online uw getuigen doorgeven

  Maak een afspraak

  Burgerzaken werkt alleen op afspraak. U belt hiervoor naar 14 035.

 • Kosten

  Bijzonderheden Tarieven 2018
  Registratie partnerschap in een officiële trouwlocatie* Maandag-vrijdag tussen 9.00 uur en 16.30 uur 454,00
  Registratie partnerschap in een officiële trouwlocatie* Overige tijden 794,60
  Aanwijzen trouwlocatie voor één dag

  Deze kosten komen bovenop de kosten voor een officiële trouwlocatie

  90,00
  Trouwboekje standaard 28,35
  Getuige beschikbaar gesteld door gemeentehuis Indien u zelf geen of onvoldoende getuigen heeft 24,00
  Eenmalige benoeming trouwambtenaar Voor trouwambtenaren uit andere gemeenten 90,00

  * Deze kosten betaalt u aan de gemeente. Bij een partnerschapregistratie op een andere trouwlocatie dan het gemeentehuis, worden naast deze kosten de kosten van de locatie in rekening gebracht. U kunt met de locatie contact opnemen over de kosten.

  Gratis partnerschapregistratie

  De gratis registratie van het partnerschap is alleen mogelijk in de ondertrouwkamer van het gemeentehuis. Dit kan op dinsdagochtend om 09.00 en 09.15 uur. U bent dan welkom met een klein gezelschap (naast het bruidspaar maximaal zes gasten). De ambtenaar houdt geen toespraak. Let op: Als u te laat bent, dan zijn wij genoodzaakt om leges te heffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Burgerzaken.

 • Handige links