Kind erkennen vóór de geboorte

 • Algemene informatie

  Een man die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind, is automatisch (wettelijk) de vader.
  Is dit niet het geval, dan kan de vader in de meeste gevallen het ongeboren kind erkennen. De moeder moet toestemming geven. Door de erkenning krijgt een kind dat buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren een wettelijke vader. De man hoeft niet de biologische vader te zijn. Erkenning door de vader betekent niet dat hij het ouderlijk gezag krijgt.

  De vader vraagt de erkenning aan bij de gemeente. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de moeder mee naar de gemeente om toestemming te geven. De volgende kinderen van deze ouders krijgen dan automatisch dezelfde achternaam.

  De belangrijkste voorwaarden bij de erkenning van een ongeboren kind zijn:

  • De man is 16 jaar of ouder.
  • De man is geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al twee ouders.
  • De man is niet met een andere vrouw getrouwd. (De rechter kan een uitzondering maken op deze regel.)

  De erkenning van het ongeboren kind kost niets.

  Meer informatie over de erkenning van een kind, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  Maak een afspraak

  Burgerzaken werkt alleen op afspraak. U belt hiervoor naar 14035.

 • Meenemen

  Beide ouders moeten aanwezig zijn in het gemeentehuis. U neemt mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs van vader en moeder.