Standplaats 'niet op de markt'

 • Algemene informatie

  In Huizen zijn vaste standplaatsen waar u met een verkoopwagen of kraam goederen of etenswaren mag verkopen voor directe consumptie. Wilt u met uw verkoopwagen een standplaats innemen? Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig. De vergunning is persoonsgebonden en geldt voor onbepaalde tijd.

  Online aanvragen  

  Let op: online een vaste standplaats aanvragen kan alleen tijdens de inschrijfperiode en gebeurt middels een loting. Meer informatie en de data kunt u bekijken onder het kopje 'Aanvragen'. 

  Standplaatsenbeleid 2017 

  Het college van Huizen heeft het nieuwe standplaatsenbeleid 2017 (Pdf) vastgesteld. Het oude standplaatsenbeleid uit 2011 is hiermee vervallen. 

  Overzicht vaste standplaatshouders

  In het overzicht kunt u zien welke standplaatshouders een vergunning hebben gekregen.

  Standplaats Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
  Plecht P. en I. de Graaf V.O.F. P. en I. de Graaf V.O.F. P. en I. de Graaf V.O.F. P. en I. de Graaf V.O.F.
  Oude Raadhuisplein Le Vietnamese Loempia's Le Vietnamese Loempia's Le Vietnamese Loempia's Vishandel G. Zijl Markt
  Lindenlaan (Dorp) J.J. de Hoog Groente en Fruit V.O.F.
  Holleblok Kaashandel Guido van der Burg V.O.F. Van den Groep en Heek  Tai
  Winkelcentrum Oostermeent Markt Tai El Bollo Le Vietnamese Loempia's Le Vietnamese Loempia's
  Phohi El Bollo Kaashandel Slokker Lunteren
  Parkeerplaats IJsselmeerstraat (Branche: snackproducten, anders dan vis en visproducten)
  IJsselmeerstraat t.o. nummer 311/313 (Branche: vis en visproducten)
  Parkeerplaats tuincentrum Rebel*
  Carpoolplaats Crailo (Branche: koffie en aanverwante artikelen)
  Begraafplaats Naarderstraat (Branche: bloemen en planten)

  De locatie ‘parkeerplaats Tuincentrum Rebel’ staat op particuliere grond. Als u een standplaats wilt innemen op deze locatie, dan heeft u een schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van de grond. Bij uw aanvraag voor een standplaatsvergunning moet u de schriftelijke toestemming aanleveren.

  November / December

  Standplaats Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
  Oliebollenkraam Oostermeent Verwijk v.o.f. Verwijk v.o.f. Verwijk v.o.f. Verwijk v.o.f. Verwijk v.o.f. Verwijk v.o.f. Verwijk v.o.f.
  Oliebollenkraam Dorp Oliebollenkraam Witstijn Oliebollenkraam Witstijn Oliebollenkraam Witstijn Oliebollenkraam Witstijn Oliebollenkraam Witstijn Oliebollenkraam Witstijn Oliebollenkraam Witstijn
 • Aanvragen

  Wilt u een vaste standplaatsvergunning aanvragen? In het overzicht standplaatshouders kunt u zien welke plekken nog beschikbaar zijn. U kunt zich niet inschrijven voor plekken die al bezet zijn.

  Online aanvragen  

  Let op: online een vaste standplaats aanvragen kan alleen tijdens de inschrijfperiode en gaat middels een loting. De data daarvan staan onder de kop 'Publicatie en inschrijving'. 

  Procedure

  De onderstaande procedure is van toepassing voor het inschrijven op een standplaats ‘niet op de markt’. 

  Overzicht beschikbare standplaatsen

  Bij de start van elke inschrijfperiode wordt er een ‘overzicht beschikbare standplaatsen’ gepubliceerd. Hierin staat waar en wanneer er een standplaats beschikbaar is en voor welke branche deze bedoeld is. 

  Publiceren

  De gemeente publiceert elke inschrijfperiode de nieuwe of vrijgekomen standplaatslocaties in de plaatselijke krant ‘Nieuwsblad van Huizen’, op de website en via het vakblad ‘De Koopman’. 

  Inschrijven 

  Er geldt een inschrijfperiode van vier weken. De inschrijfperiode gaat in één dag na publicatie.
  In het overzicht 'Publicatie en inschrijving’ kunt u vinden wanneer u zich kunt inschrijven. Inschrijven kan online (tijdens de inschrijfperiode) of bij het Omgevingsloket.  

  Loting

  Als er meerdere inschrijvingen binnen komen voor dezelfde locaties en dagen, dan wordt er geloot. De loting is openbaar. Belanghebbenden worden persoonlijk uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn. De uitnodiging wordt per e-mailbericht en/of per post verzonden naar de belanghebbenden. De loting vindt plaats in het gemeentehuis. De uitslag van de loting wordt vastgelegd in een proces-verbaal. Bij de besluitvorming wordt het proces-verbaal als bijlage meegezonden. 

  U kunt de standplaatslocatie(s) pas innemen nadat de vergunning is verleend. De belanghebbenden worden zo spoedig mogelijk na de loting op de hoogte gebracht.
   

  Publicatie en inschrijving

  Let op: online een vaste standplaats aanvragen kan alleen tijdens de inschrijfperiode en gaat middels een loting. De data daarvan ziet u hier onder:

  Datum

  Omschrijving

  8 maart 2018

  Publicatie overzicht beschikbare standplaatsen

  9 maart t/m 6 april 2018

  Inschrijving

  In de week van 9 april 2018      

  Loting*

  Datum

  Omschrijving

  17 mei 2018

  Publicatie overzicht beschikbare standplaatsen

  18 mei t/m 15 juni 2018

  Inschrijving

  In de week van 18 juni 2018         

  Loting*

  Datum

  Omschrijving

  6 september 2018

  Publicatie overzicht beschikbare standplaatsen

  7 september t/m 5 oktober

  Inschrijving

  In de week van 8 oktober         

  Loting*

  Datum

  Omschrijving

  15 november 2018

  Publicatie overzicht beschikbare standplaatsen

  16 november t/m 14 december 2018

  Inschrijving

  In de week van 18 december 2018       

  Loting*

  Weigeringsgronden

  Het college kan een aanvraag voor een standplaatsvergunning weigeren. In het standplaatsenbeleid vindt u de weigeringsgronden.

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met het Omgevingsloket: omgeving@huizen.nl of bel (035) 528 15 03.

 • Handige links