Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

 • Algemene informatie

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u bij de gemeente Huizen staat ingeschreven als inwoner. In het uittreksel BRP staat uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum en alle specifieke informatie die nodig is.

  Online het uittreksel aanvragen  

  Bij de aanvraag zet u duidelijk in het formulier waarvoor u het uittreksel nodig heeft (bijvoorbeeld: voor de woningbouwvereniging). Het uittreksel wordt dan voor u aangepast. Als u niets invult bij 'aanvullende informatie', dan krijgt u een standaard uittreksel met uw naam, adres, woonplaats en geboortegegevens.

  Let op: bij een online aanvraag krijgt u het uittreksel binnen vijf werkdagen thuisgestuurd op uw adres.

  Ingeschreven in gemeente Huizen

  U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. 

  Bewijs van geboorte, huwelijk of overlijden

  U heeft een afschrift (uittreksel) uit de burgerlijke stand nodig.

  Niet in Nederland wonen of ingeschreven

  U kunt terecht bij een RNI-loket. De gemeente Huizen heeft geen RNI-loket. U vindt meer informatie op de pagina Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) van de Rijksoverheid. 

 • Aanvragen

  Online

  Online het uittreksel aanvragen  

  Belangrijk: zet duidelijk in het formulier waarvoor u het uittreksel nodig heeft (bijvoorbeeld: voor de woningbouwvereniging). Het uittreksel wordt dan voor u aangepast. Als u niets invult bij 'aanvullende informatie', dan krijgt u een standaard uittreksel met uw naam, adres, woonplaats en geboortegegevens.

  Gemeentehuis

  Let op: Burgerzaken werkt alleen op afspraak

  Afspraak maken

 • Meenemen

  Legitimatiebewijs

  Als u het uittreksel persoonlijk ophaalt in het gemeentehuis, moet u een geldig legitimatiebewijs laten zien.

  DigiD

  Vraagt u het uittreksel online aan, dan logt u in met uw DigiD

  Wilt u een uittreksel voor een ander ophalen?

  Zorg er dan voor dat de ander u daarvoor schriftelijk machtigt. U kunt hiervoor het machtigingsformulier gebruiken. U neemt deze machtiging, een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de gemachtigde en uw eigen geldige identiteitsbewijs mee als u het uittreksel aanvraagt. Als u een uittreksel voor uw meerderjarige kind wilt ophalen, dan heeft u ook een machtiging nodig. 

 • Afhalen

  Gemeentehuis

  U krijgt het uittreksel meteen mee wanneer u het aanvraagt. 

  Online

  U  hoeft het uittreksel niet op te halen. U krijgt het binnen vijf werkdagen thuisgestuurd op uw adres. 

  We krijgen vaak de vraag om het uittreksel per mail te sturen. Dit is niet mogelijk, omdat het op speciaal papier wordt afgedrukt. Op 'gewoon' papier is het document niet bruikbaar/geldig. 

 • Kosten

  Een uittreksel BRP kost € 13,80 (tarief 2020). 

 • Handige links