Vluchtelingenpaspoort

 • Algemene informatie

  Afspraak maken

  Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst.

  Geen vluchtelingenstatus

  Als u geen vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vluchtelingen- maar een vreemdelingenpaspoort aan bij de gemeente.

  Voorwaarden

  Om in het bezit te komen van een vluchtelingenpaspoort gelden de volgende eisen:

  • U bent door Nederland erkend als vluchteling.
  • U woont in Nederland, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit.
  • U hebt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd.
  • U hebt geen geldig paspoort van uw land van herkomst.
  • U bent ingeschreven als inwoner van de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.
  • Als u minderjarig bent moeten uw ouder(s) of voogd toestemming geven. Gebruik daarvoor het toestemmingsformulier.

  Kinderen eigen paspoort

  Kinderen van elke leeftijd kunnen een eigen vluchtelingenpaspoort hebben.

  Aanvragen

  Afspraak maken

  • U vraagt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente.
  • Op het gemeentehuis worden met een speciaal apparaat vingerafdrukken opgenomen.
  • Bij de aanvraag betaalt u meteen voor het paspoort.

  Als u de juiste documenten hebt, is het paspoort in het algemeen binnen 5 werkdagen klaar. U moet het persoonlijk bij de gemeente ophalen.
  Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De geldigheidsduur is afhankelijk van uw verblijfsstatus.

  Pasfoto

  Voor het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort moet u een goede pasfoto meenemen. Houd rekening met de eisen die aan de pasfoto worden gesteld.

  Paspoort gestolen of kwijtgeraakt

  Als uw vluchtelingenpaspoort is gestolen of kwijtgeraakt, moet u dat melden bij de aanvraag.

  Meenemen

  Neem altijd het volgende mee:

  • uw geldige verblijfsvergunning;
  • een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen;
  • uw oude vluchtelingenpaspoort (als u die hebt);
  • een pinpas om te betalen.

  Is uw vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen? Meld dat dan bij de aanvraag.

  Jonger dan 18

  Vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar, of bent u jonger dan 18 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

  • schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd. Gebruik daarvoor het toestemmingsformulier;
  • geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of voogd;

  Wachttijd

  U kunt uw vluchtelingenpaspoort vaak al na 5 werkdagen ophalen.

  Aanvullende informatie

  Als u geen vingerafdruk kunt afgeven

  Als de baliemedewerker van 1 of meer van uw vingers geen vingerafdrukken kan nemen, bijvoorbeeld omdat ze in het verband zitten, dan neemt hij vingerafdrukken van vingers waarvan dat wel mogelijk is.

  Als u tijdelijk helemaal geen vingerafdrukken af kunt geven, dan krijgt u een vluchtelingenpaspoort dat maximaal 12 maanden geldig is.

  Als het lichamelijk onmogelijk is vingerafdrukken af te kunnen geven, hoeft u dit niet te doen. Bijvoorbeeld als u vingers mist of als uw vingers blijvend beschadigd zijn.

 • Kosten

  Een vluchtelingenpaspoort kost €55,35 (tarief 2020).