Waarmerken kopie of afschrift

 • Algemene informatie

  Afspraak maken

  Online afspraak maken

  Burgerzaken werkt alleen op afspraak

  Soms hebt u voor formele transacties een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat het afschrift (of de kopie) overeenstemt met het origineel.

  De gemeente waarmerkt geen documenten, zoals diploma's of getuigschriften. Vraag aan de instelling die het document of diploma heeft afgegeven of zij een gewaarmerkte kopie kan afgeven.

 • Kosten

  Waarmerken kopie: € 4,65 (kosten 2020).