Ruyterstraat 18

Locatie en project

De ontwerp omgevingsvergunning voorziet in de bouw van 2 woningen in de vorm van een twee onder één kapper op het perceel de Ruyterstraat 18. 

Stand van zaken

De ontwerp omgevingsvergunning heeft tussen 11 oktober en 21 november 2019 ter visie gelegen. Hierop heeft de gemeente een zienswijze ontvangen.

Op 10 februari 2020 zal er naar aanleiding van deze zienswijze een gesprek plaatsvinden tussen omwonenden, projectontwikkelaar en gemeente.

Inzage stukken

U kunt de documenten via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl inzien.

Documenten (pdf)

  1. Ruimtelijke onderbouwing - deel 1
  2. Ruimtelijke onderbouwing - deel 2
  3. Ruimtelijke onderbouwing - deel 3
  4. Tekst openbare bekendmaking
  5. Adviesblad ontwerp omgevingsvergunning
  6. Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen