Structuurvisie gemeente Huizen

Voor het grondgebied van de gemeente heeft de gemeenteraad een structuurvisie vastgesteld. Deze structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie voor de totale gemeente. 

Wat is een structuurvisie?

In een structuurvisie is het ruimtelijke beleid van de gemeente voor de middellange termijn (10 – 20 jaar) vastgelegd. De structuurvisie is de basis voor de actualisering van bestemmingsplannen en een afwegingskader bij aanvragen voor vrijstelling van de bestemmingsplanvoorschriften (of ontheffingsprocedures). Anders dan een bestemmingsplan, is de structuurvisie ook op uitvoering gericht. Daarom is een projectenlijst onderdeel  van de structuurvisie. De projecten die het belangrijkste zijn voor de ruimtelijke structuur van de gemeente heten in de structuurvisie sleutelprojecten.  

De structuurvisie richt zich vooral op de kustzone van Huizen met de (jacht)havens, op het centrum van het Oude Dorp, op de verbinding tussen het Oude Dorp en het havengebied en de verbinding tussen het gemeentehuis en het centrum van de Oostermeent, de zogenoemde sociaaleconomische as.

Digitale documenten