Verplaatsing Lidl

Locatie en project

Lidl heeft een omgevingsvergunning gekregen om de huidige winkel aan de Havenstraat te verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de Bestevaer. Op de plek waar de winkel nu is gevestigd, is een uitbreiding van het hoofdkantoor voorzien.

Het geldende bestemmingsplan is aangepast om de bouw van de nieuwe winkel mogelijk te maken en in het bestemmingsplan is de bestemming van de huidige winkel aangepast waarmee geen detailhandel meer mogelijk is op deze plek. Er is geen sprake van een verruiming van detailhandel in het bestemmingsplan, op de nieuwe locatie bedraagt de bedrijfsvloeroppervlakte maximaal 1500m2 en de verkoopvloeroppervlakte maximaal 1200 m2. 

Stand van zaken

Beide besluiten zijn per 7 april in werking getreden en de bouw van de winkel is gestart. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning is echter wel beroep bij de Raad van State ingesteld, een zittingsdatum is nog niet bekend.

Documenten

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl