Woongroep Huizer-maatjes

Het initiatief voor Woongroep Huizer-maatjes is genomen door ouders die voor hun kinderen met een verstandelijke beperking een woonvorm willen realiseren in Huizen. Huizer-maatjes is een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met 24-uurs zorg. Het plan voorziet in een wooncomplex voor 18 zorgunits, twee gezamenlijke ruimten, een zorgwoning en een fietsenberging.

Locatie

Eerder heeft het college van B&W ingestemd met het initiatief, de voorgestelde locatie aan de Trekkerweg en de verdere uitwerking van het plan.

Historie

In 2018 is door de Alliantie en de Huizer-maatjes een tweetal informatieavonden georganiseerd, de laatste op 27 juni 2018. Hierna is het bouwplan verder uitgewerkt en hebben gemeente en de Alliantie gesprekken gevoerd over de voorwaarden voor verkoop van de benodigde grond. Op 21 maart 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Koop- en Realiseringsovereenkomst, verkoop van de benodigde grond en het afgeven van de benodigde verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan. De Koop- en Realiseringsovereenkomst tussen de gemeente en de Alliantie en de intentieovereenkomst tussen de Huizer-maatjes en de Alliantie is op 25 maart 2019 ondertekend.

Omgevingsvergunning

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben recent (11 februari en 12 maart) ingestemd met het verlenen van de omgevingsvergunning en de benodigde Verklaring van geen bedenkingen. De omgevingsvergunning ligt van 27 maart tot en met 7 mei 2020 voor iedereen ter inzage.

Beroep instellen?

De beroepstermijn loopt van 28 maart tot en met 8 mei 2020. Beroep kan worden ingesteld door:

  • degenen die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen.

De omgevingsvergunning treedt in werking op 9 mei 2020. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van de omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen, dit schort de inwerkingtreding van het besluit wel op. De omgevingsvergunning treedt dan namelijk in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening binnen de beroepstermijn moet worden gericht aan de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Digitale documenten

Inzage stukken

U kunt de bovenstaande documenten ook op de volgende manieren bekijken:

  1. Via de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl.
  2. In het gemeentehuis bij het Omgevingsloket.
    In verband met het Coronavirus werkt het Omgevingsloket in ieder geval tot 6 april 2020 volledig op afspraak. Wilt u daar de stukken inzien, zorgt u er dan voor dat u een afspraak maakt. Dat kan door te mailen naar omgeving@huizen.nl of door telefonisch een afspraak maken via (035) 528 19 11.

Meer informatie

Bekijk de website van Woongroep Huizer-maatjes