Rioolaansluiting

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting op uw woning, bedrijf of gebouw. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein (erfgrens). Vanaf daar bent u zelf verantwoordelijk.

Online een nieuwe aansluiting aanvragen  

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel, dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Extra aansluiting

Het is mogelijk om een extra aansluiting aan te vragen.

Kosten

Nieuwbouw bestaand gebied: Eenmalige kosten €852,77 (tarief 2020).
Dit geldt alleen als de gemeente de aansluiting maakt. 

Nieuwbouw nieuw gebied: Eenmalige kosten € 511,57 (tarief 2020).
Dit geldt voor woningen, bedrijven of kantoorpanden. Voorwaarde is dat de aansluiting gelijktijdig plaatsvindt met het bouwrijp maken van de grond. 

Aansluiting nieuw hoofdriool
Als u al een aansluiting heeft en wij vervangen het hoofdriool, dan komt de nieuwe aansluiting geheel voor rekening van de gemeente.

Voorwaarden

U moet zijn aangesloten op het riool als de afstand tot de dichtstbijzijnde riolering 40 meter of minder bedraagt.

Handige links

Formulier Rioolrecht (pdf)
Waterloket
Milieuregels voor bedrijven
Wet milieubeheer
Woningwet
Bouwbesluit 2012
Regeling Bouwbesluit 2012