Uittreksels en verklaringen

Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP)

Heeft u een van de onderstaande uittreksels nodig? Dan heeft u een uittreksel uit de basis registratie personen (BRP) nodig.

  • Basis uittreksel BRP (naam en adres, geboortedatum)
  • Attestatie de vita (bewijs van in leven)
  • Uittreksel met vermelding nationaliteit (bewijs van Nederlanderschap)
  • Uittreksel adreshistorie
  • Adresuittreksel (gezinsuittreksel)
  • Internationaal BRP-uittreksel

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Zoekt u een bewijs van uw geboorte, huwelijk of een overlijdensakte? Dan heeft u een afschrift uit de burgerlijke stand nodig.

Verklaring omtrent het gedrag