Veegplan

In Huizen wordt voor het schoonhouden van de wegen een veegplan gebruikt. Hierin staat beschreven welke wegen op welk moment worden onderhouden.

Hoe vaak?

In principe worden de normale wegen eens per zes weken geveegd. Hiervoor wordt de middelgrote veegmachine gebruikt. Soms krijgt deze hulp van zogenaamde 'voorvegers'.

Toegangswegen

De toegangswegen (ontsluitingswegen) zijn belangrijk voor het beeld van Huizen. Deze wegen worden intensief gebruikt. Daardoor raken ze sneller vuil. We willen graag dat de toegang van Huizen er goed uit ziet. Eens per drie weken worden de toegangswegen daarom onderhouden. Meestal worden ze geveegd met de middelgrote veegmachines.

Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden worden vaker dan één keer per zes weken geveegd. In Huizen zijn er zeven gebieden die zo vaak worden geveegd, omdat zij sneller vuil worden dan andere gebieden. De aandachtsgebieden worden geveegd met de kleine veegmachine. Deze wordt begeleid door één of twee voorvegers van de sociale werkplaats Tomin.

Wanneer?

  1. In winkel- en centrumgebieden, woongebieden, recreatie- en bijzondere gebieden en ontsluitingswegen wordt er geveegd op het moment dat de wegen ‘matig schoon’ zijn, zodat het doel ‘schoon’ bereikt wordt.
  2. Op bedrijfsterreinen is het moment van ingrijpen als de wegen vuil zijn, zodat het doel ‘matig schoon” bereikt wordt.