Veiligheid

De afgelopen jaren hebben we successen geboekt in de aanpak van woninginbraken, (jeugd)overlast en vernielingen en de aanpak van radicalisering. Zonder plan geen resultaat. Iedere vier jaar wordt daarom een plan opgesteld om criminaliteit en overlast tegen te gaan; het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Daarin staat waaraan we samen met politie, jongerenwerkers en andere partners extra aandacht gaan besteden. Bekijk onze infographic voor een samenvatting van het IVP 2019-2022.

Het IVP beschrijft wat we doen en wat we gaan doen op het gebied van veiligheid. Hoe we dat gaan doen, wordt vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (pdf). Dat is een werkplan voor de komende twee jaren. Hierin benoemen we concrete acties.

Meer lezen over onze aanpak? Lees dan hieronder de veiligheidskrant Veilig Huizen, of download de Veiligheidskrant van januari als pdf om de krant te lezen.

Meer informatie

 1. Contact hulpdiensten
 2. Als de sirene gaat
 3. Een veiligere buurt
 4. Burgernet
 5. Regionaal meldpunt drankkoerier
 6. Wijkagent, BOA en buurtcoach
 7. Buurtpreventieverenigingen
 8. Buurtbemiddeling
 9. Babbeltruc
 10. Voorkom woninginbraak
 11. Brandveiligheid
 12. Speciale bevoegdheden burgemeester
 13. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022