Verkeersonderzoek Huizen

De gemeente Huizen werkt momenteel aan een nieuw mobiliteitsplan. In dit plan worden op hoofdlijnen keuzes gemaakt over de richting van het verkeersbeleid voor de komende jaren. Om tot goede keuzes te komen, is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van het verkeer in Huizen. Om deze reden heeft de gemeente via een digitale enquête aan inwoners en bezoekers gevraagd om mee te denken.

Dank!

Het onderzoek is inmiddels afgesloten. Wij danken de deelnemers voor het invullen van de enquête!

Uitkomsten onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van het nieuwe mobiliteitsplan. Wethouder Roland Boom (Verkeer) is zeer tevreden dat veel inwoners via het verkeersonderzoek hun stem hebben laten horen. ,,We gaan alle opmerkingen en suggesties inventariseren en nemen deze mee in onze afwegingen. Zo wordt het mobiliteitsplan beter en uiteindelijk iets van ons allemaal.”

Binnenkort worden de uitkomsten van het onderzoek gedeeld op deze pagina.