Verkeersonderzoek Huizen

De gemeente Huizen werkt momenteel aan een nieuw mobiliteitsplan. In dit plan worden op hoofdlijnen keuzes gemaakt over de richting van het verkeersbeleid voor de komende jaren. Om tot goede keuzes te komen, is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van het verkeer in Huizen. U kunt hier als inwoner of bezoeker van Huizen een belangrijke bijdrage aan leveren door mee te doen aan een kort onderzoek. 

Digitale enquête

Het onderzoek is een digitale enquête en duurt ongeveer 5 minuten. U geeft op een digitale kaart van Huizen de locatie van een verkeerssituatie aan waar u iets over wilt delen. Vervolgens worden enkele vragen gesteld over de door u gekozen verkeerssituatie.

De resultaten van het onderzoek spelen een belangrijke rol bij onze afwegingen voor het mobiliteitsplan.

Doe mee met het onderzoek

Dank!

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit verkeersonderzoek. Samen maken we Huizen beter!