Vrijstelling leerplicht

Als uw kind leerplichtig is, moet uw kind ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u zich beroepen op een vrijstelling van deze plicht: 

  • Psychische en lichamelijke klachten kind. Uw kind kan op basis van psychische of lichamelijke gronden niet ingeschreven staan op een school. U geeft jaarlijks aan dat u beroep wilt doen op deze vrijstelling. Dit doet u voor 1 juli. U heeft hiervoor een verklaring nodig van een arts of andere deskundige.
  • Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen. U heeft bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt. U geeft jaarlijks aan dat u beroep wilt doen op deze vrijstelling. Dit doet u voor 1 juli. U geeft hierbij aan dat u beroep doet op vrijstelling vanwege richtingsbedenking. Hiervoor heeft u ook een verklaring nodig.
  • Rondreizen voor baan. U leidt met uw kind een trekkend bestaan, als kermisexploitant of circusmedewerker. In dit geval krijgt uw kind onder voorwaarden een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht.

Hoe werkt het?

De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar en wordt gegeven door het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek. Kijk voor meer informatie op de website van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek.